3.5.2023

Instrumentvårdare tar hand om alla instrument inom specialsjukvården

Instrumenten inom specialsjukvården är säkra och rena när instrumentvården fungerar. Instrumentvårdarens arbetsdag varierar beroende på arbetsplatsen.

Instrumentvårdaren håller instrumenten inom specialsjukvården i ordning. I sitt arbete hanterar vårdaren en mängd instrument som används för patientundersökning och patientvård. Instrumentvårdarens arbetsdag varierar beroende på arbetsplatsen.

Utöver instrumentvårdscentralen arbetar instrumentvårdarna även på många andra platser. Bland annat på operationsavdelningar och vid endoskopvård. På operationsavdelningen lägger instrumentvårdaren de använda instrumenten i en robotvagn med vilken instrumenten transporteras till instrumentvårdscentralen. Vid en operation kan till och med 14 korgar för olika instrument användas.

- Operationskorgarna kan innehålla som minst en och som mest till och med tvåhundra instrument eller skruvar. Medeltalet för instrumenten i korgen är cirka tjugo till trettio, berättar instrumentvårdaren Teija Pöytälaakso vid Seinäjoki centralsjukhus.

- Många undrar om de använda instrumenten ser mycket läskiga ut men fantasin överträffar säkert verkligheten här. Den viktigaste kunskapen i detta yrke är att all smuts inte är synlig.

Pöytälaakso arbetar inom välfärdsområdets cirka tjugo olika arbetsplatser, hon gillar  variationen i arbetet.

- En släkting som arbetat inom instrumentvården rekommenderade en gång yrket för mig eftersom släktingen gillade just variationen i arbetet, vilket stämmer eftersom inte en enda arbetsdag är den andra lik.

Instrumentvårdkedjans första och viktigaste arbetsplats är mottagningsenheten. Där registreras produkterna i ett produktionskontrollsystem som innehåller uppgifter om instrumenten och hantering av dessa. Särskilt viktiga och ofta använda instrument, till exempel vissa neuro-, hjärt- och gastrokirurgiska instrument och akutkorgar hanteras alltid före alla andra instrument. Varje månad hanteras 140 000–150 00 enskilda instrument.

Instrumentvårdarna uppskattar information. Om det vid användning av en instrument har hänt något avvikande, till exempel en skada, så ju mer information om skadan bifogas till instrumentet som kommer till instrumentvården desto bättre.

Kedjan vid instrumentvård:

1. Mottagning av instrument, rengöring och desinficering

Mottagning av instrument och styrning enligt hanteringssättet antingen till manuell rengöring eller rengörings- och desinficeringsmaskin.

2. Kontroll och förpackning

Instrumenten kontrolleras och förpackas en helhet åt gången. Vid förpackning utnyttjas produktionskontrollsystemet där det finns korg- och instrumentspecifik noggrann information om innehållet i korgar och förpackningar. Största delen av instrumenten steriliseras i 134 grader, en del av instrumenten återlämnas efter  desinficering till kundenheten.

3. Sterilisering

Instrumenten ställs i autoklav, i ett slags tryckkokare, där de steriliseras. Avsändarenhetens personal kontrollerar steriliseringsresultatet efter avslutat program och styr produkterna tillbaka till sjukhusets kundenheter.

Text: Jenna Parmala