7.1.2020

Krya på dig, flunsa

Med zink och C-vitamin som sugtablett kan man ofta förkorta sjukdomstiden betydligt.

Först de dåliga nyheterna: det är ytterst svårt att helt undvika flunsasmitta. I medeltal insjuknar en vuxen finländare i snuvfeber två gånger per år, medan barn kan insjukna sex gånger. Virusen smittar via beröring men också via luften genom droppsmitta, och därför är det svårt att skydda sig helt.

Men vi fortsätter direkt med de goda nyheterna:  Ju äldre en människa blir, desto mer sällan insjuknar hon i genomsnitt i snuvfeber. Enligt docent Harri Hemilä beror fenomenet på att kroppen lär sig känna igen sjukdomsalstrarna med åren, vilket utvecklar motståndskraften. 

– När vi insjuknar i en virussjukdom stannar minnet av det virus som orsakade sjukdomen kvar i kroppen. Det finns emellertid över hundra olika virus som orsakar flunsa, så kroppen kan inte lära sig känna igen alla.

Hemilä, som är insatt i behandlingen av luftvägsinfektioner ställer sig tvivlande till olika åtgärder som är avsedda att förebygga flunsa.

– Jag säger ofta att det enda sättet att helt undvika flunsa är att flytta ut i skogen och bo där som eremit, för flunsorna smittar där det finns andra människor.

Det finns god hjälp att få

Det lönar sig inte att försjunka i dysterhet på grund av de återkommande vinterflunsorna. Det finns allt bättre behandlingar som hjälper förkylningen att ge med sig betydligt snabbare än förut.

– Man kan få en flunsa, i synnerhet en som är i begynnelseskedet, att lugna sig med zink och stora doser C-vitamin i sugtabletter. Tack vare dem kan symptomen komma i betydligt lindrigare form och sjukdomen vara en kortare tid.

Hemilä rekommenderar att man tar sugtabletter med zinkacetat så att zinkdosen är omkring hundra milligram per dag under de första sjukdomsdagarna.

– Det är ändå bäst att kontrollera att preparatet inte innehåller zinkcitrat. Zinken frigörs inte från zinkcitratet i svalget, och därför är preparat som innehåller zinkcitrat utan effekt.

C-vitamin gör också att tillfrisknandet från flunsa blir snabbare. I studier har man använt dagliga doser på sex gram och med dem har man fått goda resultat i behandlingen av symptom.

– Även om friska personer kan få magen i olag av en så stor dos tål sjuka den i allmänhet bra, säger Hemilä.

Man ska helst undvika alltför stora ansträngningar under en flunsa ifall symtomen är kraftiga. Under en sjukdom behöver kroppen särskilt mycket vila, för endast under vila kommer de vita blodkropparna åt att kämpa ordentligt mot sjukdomsalstrarna.

Hemilä anser att det är särskilt viktigt att se till att man kan sova bra. Nässpray som öppnar passagen genom näsan är bra att använda särskilt om kvällarna, om sömnen störs av nästäppa. De ska ändå inte användas mer än en vecka eftersom långvarig användning irriterar näsans slemhinnor.

Text Hanna Vilo
Översättning Eva Wahlström
Bild Ingimage

www.superlehti.fi