4.11.2022

Lönejämställdhet tog ett kliv framåt i och med det nya avtalet

Med det nya avtalet får vårdarna ett eget löneprogram, coronaersättningar och förbättringar i arbetsförhållandena.

Efter långvariga förhandlingar godkände vårdförbunden SuPer och Tehy medlingsbudet enligt vilket sote-branschens uppgiftsspecifika löner höjs med minst 17,3 procent under fem år. Med närvårdarens genomsnittliga månadslön betyder det en höjning från nuvarande 2255 euro till 2600 euro.

Avtalet som godkändes i oktober är ett komplement till det kollektivavtalet som slöts inom kommunsektorn i juni. Enligt avtalet som slöts i juni höjs lönerna inom kommunsektorn cirka fem procent under fem år utöver de normala löneförhöjningarna. Vårdarnas avtal för med sig ytterligare sex procents höjning utöver det avtalade.

Enligt SuPers ordförande Silja Paavola visar slutresultatet att även arbetsgivarsidan har förstått vad vårdarbristen innebär.

- Vi har fått en mycket utmärkt lösning till vårdarbristen och jag betvivlar inte ett dugg att arbetsgivaren inte skulle använda dessa pengar förnuftigt. Vi fick in alla de textändringarna som man kan göra i ett kollektivavtal och som vi ville ha.

Förbättringar i arbetsförhållanden och främjande av återhämtning

Utöver löneförhöjningar medför det nya kollektivavtalet många förbättringar i vårdarnas arbetsförhållanden på arbetsplatser som följer sote-avtalet.

Söckenhelgerna ska framledes ersättas med hela lediga dagar i stället för förkortad arbetstid delad på flera dagar som hittills har gällt vid periodarbete. Vårdarnas återhämtning vid periodarbete främjas även av flera tidsbestämda bestämmelser som nu blir permanenta; till exempel måste arbetstagaren även i fortsättningen få minst två lediga dagar per vecka.

På arbetsplatser som tillämpar allmän arbetstid garanteras nu vårdarna en så kallad rask måltid, det vill säga en flexibel matrast vid sidan av arbetet, och matrasten förlänger inte längre den totala arbetstiden.

Viktigt är också att avtalet ger vårdarna en konkret ersättning på grund av att coronatiden drog ut på tiden. De som deltog i vården av coronapatienter våren 2020 får 600 euro som engångssumma. Detta gäller tiotusentals vårdare.

Avtalet förhindrar dessutom arbetsgivarna att sätta in rekryteringsförbud som har förhindrat enskilda vårdares löneutveckling och fri rörelse från en anställning till en annan.

Lönejämställdhet

Förhandlingar om vårdarnas löner och arbetsförhållanden hade pågått sedan januari. På våren söktes enighet i hela kommunsektorns kollektivavtalsförhandlingar som leddes av dåvarande riksförlikningsmannen Vuokko Piekkala och senare av förlikningsnämnden.

Övriga kommunsektorns organisationer, utom SuPer och Tehy, godkände i juni  avtalet som baserade sig på förlikningsnämndens förslag. Vårdförbunden ansåg då att det föreslagna lönebudet inte var tillräckligt högt och avtalet innehöll inte tillräckliga förbättringar gällande textändringar med vilka vårdarnas arbetsförhållanden och arbetstillfredsställelse förbättras.

Silja Paavola påpekar att vårdarnas löneförhöjning utöver räddning av sote-branschen även är en fråga om att främja lönejämställdheten.

- Lönegropen inom den kvinnodominerande branschen jämnades inte till med vårens avtal. Detta avtal som nu slöts är en samhällspolitiskt hållbar lösning med vilket lönejämställdheten tar ett kliv framåt.

Godkännande av medlingsförslaget återställde arbetsfreden på arbetsplatserna inom kommunsektorn. Alla stridsåtgärder som har varit i kraft, det vill säga förbud mot övertid och skiftbyte, förbud mot tillfällig överföring samt förberedelserna för massuppsägningar upphörde direkt. Det nya kollektivavtalet gäller till och med våren 2025.

Text: Saija Kivimäki