11.2.2019

Rapportera spökvårdaren

Varje medarbetare har skyldighet att informera arbetsgivaren om missförhållanden på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska omedelbart ingripa i dessa missförhållanden. En medarbetare har rätt att informera om missförhållanden utan att hen utsätts för några repressalier.

SuPer för en kampanj för en tillräcklig personaldimensionering: rapportera spökvårdaren