6.5.2022

Stridsåtgärderna får stöd över hela världen

Den internationella fackföreningsrörelsen anser SuPers och Tehys löneanspråk vara berättigat.

”Vi stödjer helt era aktioner som är nödvändiga på grund av den otillfredsställande lösningen som förlikningsmannen har föreslagit”, skriver generalsekreteraren för Europeiska federationen för offentliganställdas förbund (EPSU) Jan Willem Goudriaan i sitt e-postmeddelande adresserat till båda vårdorganisationerna.

”I löneanbudet tas ingen hänsyn till personalkrisen inom hälsovårdsbranschen, och inte heller till den underskattning som arbetet inom branschen utsätts för vilket ska skyndsamt ändras och åtgärdas.”

EPSU har cirka 190 fackorganisationer som medlemmar inklusive SuPer och Tehy.

Det räcker inte att lysa upp byggnader i blå färg

EPSU är en del av världsförbundet för offentliga tjänster (PSI) och har över 600 fackorganisationer som medlemmar i 140 länder. Även PSI har kontaktat vårdorganisationerna. Generalsekreteraren Rosa Pavanelli tar i sitt meddelande upp hur yrkespersoner inom hälsovården fått beröm såväl i Finland som runt om i världen för att ha stått i främsta ledet under coronaepidemin.

Under coronaepidemin fick vårdarna mängder av applåder från balkonger, och byggnader lystes upp i blå färg även på andra ställen än i Finland, men organisationerna har samma åsikt om att symboliska gester inte längre räcker.

”Ni har fått beröm men beslutsfattare har inte förstått hur den ständigt otillräckliga offentliga finansieringen har lett till att hälsovårdssystemet upprätthålls med underbemanning och att arbetstagarna är överbelastade och underbetalda”, skriver Pavanelli.

I allas intresse

SuPer och Tehy har i många sammanhang uppmärksammat hur Finland satsar betydligt mindre på social- och hälsovården än de andra nordiska länderna. Och vi har fått väldigt mycket stöd från Norden för förbundens krav för löneförhöjning.

Grete Christensen, ordförande för Nordiska sjuksköterskeförbundet NFF, skriver att 340 000 nordiska sjuksköterskor stödjer kraven från SuPer och Tehy.

”Ordentlig lön och ändamålsenliga arbetsförhållanden är nödvändiga så att vi får yrkespersoner till branschen och att de stannar kvar. Underlåtenheter kan medföra allvarliga konsekvenser för hälsovården i allmänhet och för patienttryggheten i synnerhet.”

Veronica Magnusson, ordförande för svenska fackförbundet Vision, betonar hur förbättring av vårdarnas arbetsförhållanden och lön gynnar hela samhället.

”Det centrala för ett välfungerande samhälle är människor som utför dessa viktiga arbeten. Det är i allas intresse att personer som utför dessa uppgifter har bra yrkeskunskap, och att de får en ordentlig lön och kan utföra sitt arbete i en hälsosam arbetsmiljö.”

Magnusson skickar från 200 000 medlemmar i Vision ”stöd, solidaritet och lyckönskningar” till vårdarna i Finland.

Malin Rangnegård, ordförande för svenska Kommunal-organisationen uppger att hon förstår väl att SuPer och Tehy avvisade förmedlingsförslaget.

”Förslaget är mycket långt ifrån era målsättningar. Målsättningar som är både rimliga och rättvisa.”

Andra som har skickat sitt stöd är till exempel organisationer i Norge, Irland och Rumänien.

Text Saija Kivimäki