26.3.2020

SuPers förbundsmöte skjuts upp

SuPer måste skjuta upp sitt förbundsmöte. Stormötet som sammanträder vart fjärde år skulle hållits i Helsingfors Mässcentrum den 10 – 11 juni.

På grund av undantagstillståndet som orsakats av coronaepidemin har man förbjudit möten och man tror att situationen fortsätter fram till juni. Som ett alternativ har man rett ut om det går att hålla mötet elektroniskt.

Förbundsstyrelsen beslutade dock i sitt möte den 25 mars att man först och främst ska försöka flytta mötet som man redan länge har förberett till hösten. Bokningen av lokalen tillsammans med övriga förberedelser har kostat mycket pengar som man inte vill ska gå till spillo. Som bäst håller man på att hitta nya datum för mötet.

– Vi kommer att ge mer information till både fackavdelningarna och medlemmarna så fort som möjligt, säger SuPers  verksamhetsledare Arja Niittynen.

Mer information: www.superliitto.fi/liittokokous