3.5.2022

SuPers representantskap sammanträdde 28–29.4.2022

Representantskapets ordförande Päivi Inberg: Vårdarbristen måste lösas med löneförhöjning och förbättrad arbetsmiljö

Vid sitt vårmöte diskuterade SuPers representantskap bland annat den offentliga och den privata sektorns aktuella förhandlingsläge, arbetsstridsåtgärderna samt vårdarnas arbetshälsa och branschens dragningskraft.

Representantskapets ordförande Päivi Inberg tackar alla supermedlemmar som har deltagit i arbetsstriden och påminner om att förbudet mot övertid och skiftbyte i kommunsektorn fortfarande är i kraft också inom småbarnspedagogiken. Övertids- och skiftsbytesförbudet är en mycket effektiv stridsåtgärd och det är viktigt att samtliga supermedlemmar följer det. – Så synliggör vi den konstanta vårdarbristen och det faktum att hela social- och hälsovårdssektorn och småbarnspedagogiken är beroende av att arbetstagarna jobbar på övertid och går med på skiftbyten, säger Inberg. 

SuPers förbundsstyrelse beslutade vid sitt möte 27.4 att SuPer börjar förbereda massuppsägningar om inget avtal kan nås. Vad massuppsägningarna beträffar är det fråga om att inleda förberedelserna; för närvarande finns det inget att informera om i fråga om vare sig tidpunkt eller inriktning.

Många enheter har alltför lite utbildad personal. Patient- och klientsäkerheten är hotad också under normala förhållanden, också om detta tillstånd inte tycks väcka någon oro bland beslutsfattare eller arbetsgivare med mindre än att det råder strejk eller andra former av arbetsstrid. SuPer har därför inlett en kampanj under vilken medlemmarna effektivt anmäler tillbud med risk för patienters och klienters säkerhet till tillsynsmyndigheterna.

– Vårdarbristen kom inte som en överraskning. SuPer har agerat ansvarsfullt och i flera års tid varnat om tillståndet. Signalerna från medlemsfältet har nämligen redan länge varit mycket oroande. Problem med utkomsten och arbetshälsan har för många vårdare lett till branschbyte. Denna situation innebär ett hot mot medborgarnas tillgång till de mest oundgängliga tjänsterna, säger representantskapets ordförande Päivi Inberg. – Observera att vårdarnas bekymmer inte gäller endast den egna yrkeskåren utan också klienterna.


Tyndpunkterna i SuPers verksamhet styr verksamheten 2023

Vid sitt vårmöte beslutade representantskapet vad SuPer 2023ska fokusera på i sin verksamhet. En tyngdpunkt är att utveckla fackavdelningarnas verksamhet, vilket görs tillsammans med fackavdelningarnas ordförande. Medlemsrekrytering är fortfarande en av SuPers viktigaste uppgifter. Ju fler medlemmar SuPer har, desto större är förbundets styrka vid förhandlingsbordet.

Sote-reformen ges utrymme i förbundets verksamhet. Förtroendemännens och fackavdelningarnas arbete ska förnyas med välfärdsområdena i fokus. Förnyelse behövs också inom småbarnspedagogiken och utbildningsväsendet samt den privata sektorn. En annan tyngdpunkt under nästa år blir att utveckla, förnya och utnyttja närvårdarexamen. Bland utvecklingsobjekten finns it-systemen och i synnerhet medlemsregistersystemet. Under nästa år läggs tyngden inte minst vid åtgärder till stöd för förhandlingarna.