1.4.2019

SuPers svenska studiedagar 2019

Kom med på studiedagarna på Original Sokos Hotel Royal Vasa. Där kan du bekanta dig med andra vårdare och skapa nätverk!

Temat för studiedagarna är Vård i livets slutskede.


PROGRAM (Ändringar är möjliga.)

Mondag 8.4. kl 9.00 - 16.15

09.00 - 10.00  Anmälan och morgonkaffe
10.00 - 10.15  Öppnande av studiedagarna, Maj-Britt Skogberg, medlem SuPers i Förbundsstyrelse
10.15 - 12.30  Smärta och andra symtom i palliativ vård, Prof. Peter Strang, Karolinska Institutet, Stockholm
12.30 - 13.30  Lunch
13.30 - 15.00  Existentiellt lidande i palliativ vård, Prof. Peter Strang, Karolinska Institutet, Stockholm
15.00 - 15.30  Kaffe
15.30 - 16.15  Svåra samtal och brytpunktssamtal, Prof. Peter Strang, Karolinska Institutet, Stockholm


Tisdag 9.4. kl 9.00 - 15.15

09.00 - 10.00  Värdig beröring, Tuula Styrman, Create amove,
10.15 - 11.45  Värdig beröring, praktiska övningar, Tuula Styrman, Create amove 
11.45 - 12.00  La Carita -stiftelsens hederspris
12.00 - 13.00  Lunch
13.00 - 14.00  Glädje och välbefinnande i vårdarens arbete, Christop Treier, mental tränare, Christoph Treier AB
14.00 - 14.15  Kaffe
14.15 - 15.15  Glädje och välbefinnande i vårdarens arbete forts., Christop Treier, mental tränare, Christoph Treier AB

Läs mera