20.1.2020

SuPers svenska studiedagar 2020 21.–22.4.2020 i Vasa

SuPer-Proffs 2020 21.–22.4.2020 i Vasa! Kom med på studiedagarna på Scandic Waskia, Vasa.
Där kan du bekanta dig med andra vårdare och skapa nätverk!

Temat för studiedagarna är demensvård.

Programm

Tisdag 21.4. kl 9.00–16.15

9.00 Anmälan och morgonkaffe
10.00 Öppnande av studiedagar Silja Paavola, ordförande SuPer
10.15–12.30 Palliativ vård vid demens Johan Sundelöf, Med.dr, Specialist i geriatrik, Diplomerad i palliativ medicin, Stockholm
12.30 Lunch
13.30–15.00 Hjärta, hjärna, händer – för bästa möjliga livskvalitet vid demenssjukdom Vårdfilosofi och arbetssättet på Silviahemmet Petra Tegman, Spec ssk i palliativ vård och demensvård, Silviahemmet, Stockholm
15.00 Kaffe
15.30–16.15 Hjärta, hjärna, händer – för bästa möjliga livskvalitet vid demenssjukdom Petra Tegman, Silviahemmet, Stockholm

Onsdag 22.4. kl 9.00–15.15

9.00–10.30 Smärta hos äldre multisjuka och smärta vid demens Prof. Peter Strang, Karolinska Institutet
10.45–11.45 Existentiell kris vid demens – hur stöttas de närstående? Prof. Peter Strang, Karolinska Institutet
11.45–12.00 La Carita -stiftelsens hederspris
12.00 Lunch
13.00–14.00 Arbetstillfredsställelse, stress och risken för utmattning Prof. Peter Strang, Karolinska Institutet
14.00–14.30 Kaffe
14.30–15.15 Arbetstillfredsställelse, stress och risken för utmattning Prof. Peter Strang, Karolinska Institutet

Anmälning

Deltagaravgiften för medlemmar är 220 € för två dagar och 150 € för en dag. I avgiften ingår föreläsningar, föreläsningsmaterial, lunch och kaffe.

Läs mera här

Obs! Anmälningsinformationen som var i SuPer-tidningen 1/2020 har ändrats.