2.12.2019

SuPers svenskspråkig intressebevakningsenhets servicenummer

SuPer öppnar intressebevakningsenhets servicenummer till svenskspråkiga medlemmar 2.12.2019.

Svenskspråkig telefontid: måndagar kl. 9–12. Telefonnummer: 09 2727 9165.

Obs! Telefonservice är bara till SuPers medlemmar. Saken kollas i början av samtalet.