Den nationella närvårdardagen 2019

Den 27.1.2019 firar vi den nationella närvårdardagen med temat Vad är SuPer-vårdarna gjorda av? SuPer gratulerar alla närvårdare och studerande.

Den nationella närvårdardagen firas nu för elfte gången. Med temadagen vill SuPer lyfta fram närvårdarens yrke, utbildning och kunskap för alla och samtidigt förstärka SuPer-identiteten.

Temadagen firas veckorna 4 och 5 då den 27.1 råkar vara en söndag. SuPers fackavdelningar och kontakmedlemmar gör dagen synlig på arbetsplatserna med kampanjmaterial: plansch, postkort och pins. Fackavdelningarna ordnar också egna jippon. Du kan följa med den egna fackavdelningens webbsidor för information. Fackavdelningarnas egna webbsidor hittar du här »

SuPer hörs också i radion. Gratulationsmeddelandet till närvårdarna spelas på alla radiokanaler söndagen den 27.1 (på finska).

Du kan delta i närvårdardagen genom att svara på enkäten (på finska): Mistä on SuPer-hoitajat tehty?

Bland alla som svarat lottar vi ut ett presentkort till Color4care och fem SuPer-vårdare t-skjortor.

 


SuPer är närvårdarens eget förbund

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer fokuserar på intressebevakning för närvårdare och primärskötare. SuPer är grundat 1948 och är Finlands största fackförbund för medlemmar som avlagt social- och hälsovårdsexamen på andra stadiet.

SuPer har 90 000 medlemmar.

Bli medlem i SuPer nu!


Att studera till närvårdare

Till närvårdare studerar man inom yrkesutbildning genom att avlägga grundexamen inom hälso- och sjukvårdsbranchen. Till utbildningen kan man söka genom en gemensam nationell ansökan eller fortlöpande ansökan året om.

Grundexamen inom hälso- och sjukvårdsbranschen omfattar 180 kompetenspoäng.

Breda yrkesinriktade grundexamina ger färdigheter som yrkeskompetensen förutsätter och ger studenten behörighet till fortsatta studier.

I studierna lyfts fram studentens individuella studieväg och arbetslivsanknytning.

Närvårdare är en skyddad yrkesbetäckning inom hälso- och sjukvården.

För närmare information: Till yrkesexamina och att avlägga examen


Närvårdaren är en yrkeskompetent person inom social- och hälsovårdsbranschen

Närvårdaren har ett krävande arbete nära klienter/patienter och deras närstående.   Förutom en bred kunskapsbas grundar sig arbetet på en god interaktionskompetens med olika slags människor.

Arbetet förutsätter kunskap om lagar som reglerar yrket och att upprätthålla kontinuerligt sin yrkesskicklighet samt utveckla sitt eget arbete och arbetssätt. Att garantera klient- och patientsäkerhet är kärnan i arbetet.

Närvårdaren arbetar bland barn, unga, vuxna och äldre på platser där människor vårdas och är i behov av hjälp.