Den nationella närvårdardagen 2022

Den nationella närvårdardagen firades igen den 27 januari. Samtidigt fyller närvårdarutbildningen 30 år under år 2022.

SuPer gratulerar alla närvårdare och alla som studerar till närvårdare!

Läs mer om webbevenemanget (på finska) den 27 januari 2022 kl. 18–19.30 »


Den nationella närvårdardagen presenterar utbildningen närmare

Under temadagen vill SuPer lyfta fram närvårdarens yrke, utbildning och omfattande arbetsroll och stärka vi-andan inom SuPer.

Bekanta dig med utställningen "Apusisaresta lähihoitajaksi" på nätet!

Utställningen "Apusisaresta lähihoitajaksi" visar utvecklingen från krigstida hjälpskötare till närvårdare, som har erhållit en omfattande utbildning under 2000-talet.

Den nuvarande närvårdarutbildningen fick sin början på 1990-talet, men yrket har sina rötter 80 år tillbaka i tiden. Vid den tiden utbildade Röda Korsets hjälpsystrar, grundat 1941, frivilliga hjälpskötare till militärsjukhusen. Efter kriget skapades hjälpskötarens yrke och utbildning, som sammanslogs med hjälpsysterutbildningen.

Yrkesbenämningen ändrades senare till primärskötare. Närvårdarutbildningen inleddes som ett experiment år 1992.

Under årens lopp har Finlands närvårdar-och primärskötarförbund SuPer varit starkt engagerat i utvecklingen av och sammanförandet av såväl hjälpskötar-, primärskötar- och närvårdarutbildningarna.

Utställningen har sammanställts av HUS museikommitté. SuPer och FRK har varit samarbetspartner i projektet.

Närvårdarna är yrkesutbildade personer inom socialvården och hälso- och sjukvården

Närvårdaren arbetar med barn, unga, vuxna och äldre överallt där människor vårdas och erbjuds hjälp.

Närvårdarens arbete består av krävande klient- och patientarbete nära den som vårdas och dennes närstående. Förutom omfattande kunskaper bygger arbetet på god interaktionsförmåga med olika människotyper.

Arbetet kräver kunskap om de lagar som styr yrket, kontinuerligt upprätthållande av yrkeskompetensen och utveckling av ens egna arbete och arbetssätt.

Säkerställandet av kund- och patientsäkerheten utgör kärnan i arbetet.


SuPer är närvårdarnas eget förbund

SuPer fokuserar på att bevaka närvårdarnas och primärskötarnas professionella och avtalsmässiga intressen. Förbundet grundades år 1948 och är Finlands största fackförbund för personer med examen på andra stadiet inom social-, hälso- och pedagogikbranschen.

Medlemsantalet är cirka 90 000. Inte medlem än? Gå med i SuPer nu! »

Bli medlem i SuPer