Får du utföra en påhittad vårdares arbete också?

Otillräcklig bemanning är ett stort problem inom social-, hälso- och sjukvården samt inom den pedagogiska sektorn. Tyvärr försöker en del av arbetsgivarna felaktigt påvisa att personaldimensioneringen är tillräcklig.

På arbetslistorna kan ha antecknats namn på personer som inte längre arbetar på arbetsplatsen, eller påhittade namn. Vi kallar dem ”spökvårdare”. Spökvårdarna är inte närvarande under arbetspasset.

Arbetslistorna ska fyllas med namn på personer som utför det verkliga arbetet.

Varje medarbetare har skyldighet att informera arbetsgivaren om missförhållanden på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska omedelbart ingripa i dessa missförhållanden. En medarbetare har rätt att informera om missförhållanden utan att hen utsätts för några repressalier.

SuPer för en kampanj för en tillräcklig personaldimensionering

Rätt storlek på bemanningen är en förutsättning för kund- och arbetstryggheten. Tillräckligt med personal måste anställas för att verksamheten inte ska vara beroende av en flexibel personal. Du är inte förpliktad till övertidsarbete och följaktligen riskera dina möjligheter att orka i arbetet.

Diskutera först problemet med din arbetsgivare och din arbetarskyddsfullmäktig. Om problemet inte går att lösa, kontakta då din regionala förvaltningsmyndighet. Om din arbetsgivare hotar med vedergällningar, ta kontakt med SuPers intressebevakning. SuPer finns för dig!


Mer information:

Videon katsominen edellyttää, että hyväksyt markkinointievästeet.

(Du kan välja textningsspråk genom att klicka på ikonen för bildtextning.)