17.6.2020

Förbud mot övertid och byte av arbetsskift för Mehiläinen Länsi-Pohjas arbetsplatser

Tehy, SuPer och ERTO har utlyst förbud mot övertid och byte av arbetsskift för den privata hälsovårdssektorn vid Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:s  verksamhetsställen och arbetsplatser. Förbudet mot övertid och byte av arbetsskift börjar onsdag 17 juni 2020 kl. 14.00 och slutar tisdag 30 juni 2020 kl. 23.59. Båda är lagliga åtgärder.

Åtgärden är avsedd att påskynda de kollektiva förhandlingarna inom hälso- och sjukvårdssektorn, som fortfarande pågår med Välmåendebranschen HALI rf. I förhandlingarna orsakas den mesta friktionen av frågor relaterade till lönesystemet och bedömningen av arbetets svårighetsgrad. Efter att Mehiläinen Länsi-Pohja Oy började följa kollektivavtalet inom hälso- och sjukvårdssektorn har svårighetsgraden av arbetet inom specialistvården inte beaktats i tillräcklig grad.

Tehy, SuPer och ERTO utgör förhandlingsorganisationen Sote ry, till vars huvudmål under förhandlingsrundan har hört att fylla kryphålen i lönesystemet som har lett till en kringgång av systemet.

– Placeringen av uppgifter som kräver särskild medicinsk vård på minimilönenivån för en sjukvårdare motsvarar inte lönesystemets syfte, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Syftet med ett lönesystem baserat på arbetets svårighetsgrad är att betala högre ersättning för mer krävande arbete. Kompetenskraven för krävande specialistvård, de långa utbildningsperioderna och arbetets svårighetsgrad måste beaktas.

– Mehiläinen Länsi-Pohjas förfarande definieras för närvarande av euron, inte hänsynen till personalens krävande arbete, säger ERTO:s ordförande Juri Aaltonen.

Dessutom reagerar förbunden på de försvagande textändringar som arbetsgivarförbundet kräver för hälsovårdssektorns kollektivavtal. Försvagningarna anses vara helt orimliga, särskilt efter den utbildade vårdpersonalens tunga Corona-vår.

Under förbudet mot övertid och byte av arbetsskift arbetar förbundens medlemmar som vanligt enligt de på förhand planerade arbetsskiftsförteckningarna, men arbetar inte övertid eller byter eller ändrar arbetsskift.

Mer information:

Tehys ledande jurist Vappu Okkeri, tfn 040 091 3230
SuPers förhandlingschef för den privata sektorn Pia Zaerens, tfn 050 385 8042
ERTOs intressebevakningsdirektör Saara Arola, tfn 040 631 6521

Förhandlingsrundan 2020