29.5.2024

Harri Järvelin har valts till ny vice ordförande i SuPer

Harri Järvelin från Tammerfors har valts till ny vice ordförande i Finlands närvårdar -och primärskötarförbund SuPer. Valet gjordes vid SuPers förbundsmöte som inleddes idag.

Harri Järvelin tjänstgör som närvårdare vid Tays Njurcentrum i Birkalands välfärdsområde. Han fungerar som förtroendeman och är sekreterare på yrkesavdelningen. Han har dessutom agerat suppleant i SuPers styrelse.

Anne Heiskanen och Hanna Jokinen var också kandidater till posten som förbundets vice ordförande.

Päivi Inberg valdes till SuPers ordförande.

Mer information:

Vice ordförande Harri Järvelin, tfn 040 020 1564
Kommunikationschef Sari Tirronen, tfn 050 385 8043

SuPer har cirka 85 000 medlemmar som har avlagt examen inom social-, hälsovårds- eller den pedagogiska branschen och arbetar inom både den offentliga och privata sektorn. Förbundsmötet är SuPer:s högsta beslutande organ och hålls vart fjärde år. Under förbundsmötesperioden har representantskapet den högsta beslutanderätten.