5.10.2022

Kolumn: Attraktions- och kvarhållningskraften försvann eftersom man inte lyssnade på vårdarna

Vart tog vårdarbetets attraktions- och kvarhållningskraft vägen? Detta problem har dryftats länge.

Den främsta orsaken är lön och att man inte kan leva på lönen utan extraknäck. Detta missförhållande kan snabbt åtgärdas. Förändringar och annat som skett i organisationerna har fått mindre uppmärksamhet. Detta har pågått sedan länge och började redan på 90-talet, så reaktionen har varit långsam. SuPer har skrivit och talat om missförhållandena och förändringarna till det sämre och även agerat konkret för att åtgärda orättvisorna.

Situationen blev fullkomligt ohållbar för ett par år sedan när Valvira och RFV tog upp vårdarbristen och att patientsäkerheten riskeras varje dag. Det blev på en gång klart såväl för politikerna som för den breda allmänheten.

Det är konstigt att vårdarbristen blev sanning först när de så kallade expertorganisationerna tog upp problemen och var tvungna att minska vårdplatser för att inte riskera patientsäkerheten. Vårdarna har sedan åratal fört fram problemet i offentligheten men ingenting har hänt. Vårdarna blev överkörda, de riktiga experterna. Det verkar vara grundorsaken varför branschens attraktions- och kvarhållningskraft har försvunnit. Inte därför att medlemmarna tagit upp frågan utan därför att deras yrkeskompetens inte värdesattes och att de inte blev lyssnade på.

Närvårdarnas och de tidigare yrkesbeteckningarnas kompetens har nedvärderats på arbetsplatserna. Vi är yrkespersoner inom social-, hälsovårds- och pedagogikbranschen som har den kunskap som utbildningen medför. Och kompetensen bara ökar när vi får använda den. Organisationerna har medvetet inskränkt närvårdarnas arbetsbeskrivning. Å andra sidan har den också utvidgats, inte inom vårdarbetet eller pedagogiken utan inom stödtjänsterna. Yrkeskompetensen har med andra ord slösats bort.

Vi SuPer-medlemmar talar hela tiden om hur fantastiskt vårt yrke är och hur betydelsefullt arbete en närvårdare utför! Vi berättar att en person med närvårdarutbildning kan arbeta brett inom många olika yrkesområden. Vi underskattar aldrig en närvårdares arbete. Man ska uppskatta vårdarnas yrkeskår och yrkeskompetens, det har SuPer talat om i åratal. Yrkespersoner inom branschen vet själva hur viktigt, värdefullt och betydelsefullt arbete de utför.

SuPer tar inte på sig skulden för att branschens attraktions- och kvarhållningskraft har försämrats trots att vissa försöker med alla till buds stående medel vältra ansvaret på våra fackförbund. SuPer-medlemmarna är stödpelaren inom välfärdstjänsterna. Nu måste stödpelaren rustas upp.

Hälsningar,
Silja