2.11.2022

Kolumn: Framåt stärkta av yrkesstolthet

Ett stort tack till alla medlemmar som deltog i den längsta arbetskonflikten i SuPers historia. Det var ingen lätt väg att gå. Var och en som arbetar inom branschen märkte säkert att de separatersättningar för skiftbyte och övertidsarbete som arbetsgivaren betalade var verkligen höga, och därmed mycket lockande, trots stridsåtgärderna. Det är egendomligt att de pengarna fanns, dock fanns de inte till alla. 

Nu är det dags att blicka framåt. Ge dig själv uppskattning, du är ju en viktig och kunnig yrkesperson. Vårt lands politiker har lovat alla medborgare hälsovård samt tillräcklig, rättidig och människovärdig socialvård och social service. Till allt detta behövs arbetsinsatser av SuPer-medlemmarna. Från riksdagens håll blev det bevisat, om än genom den egendomliga tvångsarbetslagen, att utan vårdare går landet sin undergång till mötes.

SuPer riktar blicken mot framtiden och intressebevakning är ständigt i fokus, ty det är den som vi i förbundet hela tiden koncentrerar oss på och för alla medlemmars bästa. Intressebevakningen börjar redan vid utbildningen, dess varaktighet och omfattning. Och på arbetsplatserna försvarar vi vårdarens arbetsuppgifter. Hur arbetsgivaren beaktar nya kunskaper och fortbildning, hur de syns i arbetsbeskrivningen och i uppskattning av arbetet? Intressebevakning är ett långsiktigt arbete och det måste vi fortsätta med.

Varför någon börjar studera inom social- och hälsovårdsbranschen eller småbarnspedagogiken? Orsaken är ofta att man vill ta hand om, lära ut och hjälpa. Branschens attraktionskraft uppstår av att man vill göra något gott för medmänniskan. År 2018 gjordes ändringar i utbildningen men de träffade inte riktigt mitt i prick. Mycket av utbildningen skedde på arbetsplatserna, men arbetshandledarna fick ändå inte mer tid till att utbilda. Orsaken är helt klar: Det är fortfarande brist på arbetstagare. Av detta följer att studeranden blir omedelbart arbetstagare i stället. Det är en svår ekvation när arbetet blir allt mer komplicerat och att lära sig nytt är en absolut förutsättning för kompetens och yrkeskunnande.

Vi har själva konstaterat att SuPer-medlemmarna har skyldighet och rätt att utveckla sin yrkeskompetens för kundens och sin egen skull. Kompetens måste även utvecklas så att den motsvarar det förändrade arbetslivet och arbetslivet måste ta i beaktande den förändrade utbildningen.

SuPer-medlemmarnas roll är att vara medlemmar i ett multiprofessionellt team. Vi producerar effektivitet och produktivitet med vår yrkeskompetens, och då blir arbetet givande och intressant. Målet måste vara att alla arbetstagares yrkeskompetens tas till vara och den ska inte inskränkas med hittepå-regler som organisationen har skapat, utan tvärtom, man ska uppmuntra utveckling av yrkeskompetensen. Även arbetstiderna har en stor betydelse. Alla vet att när man får påverka egna arbetstider så ökar arbetstillfredsställelsen. Samtidigt ökar även effektiviteten och produktiviteten i arbetet, och som bonus även arbetshälsan.

Hälsningar
Silja