9.8.2019

Kolumn: Vårt viktiga arbete

Låt oss nu i augusti bestämma oss för att inleda tiden efter semestern med att påminna oss själva om hur viktiga vi är. Elastinen beskriver det här i sin låt ganska bra, om man bara lyssnar på det örat.  Eller vad säger ni?

– Sua seuraa aurinko, kun sä tuut. Se nousee ylös eikä laskekaan. Sua seuraa aurinko, kun sä tuut. Niin se hymyilee, sun kaa kilpaa. Risukasassakin alkaa häikäsee. Se paistaa kaikessa mitä sä teet. Sä tuot ne valonsäteet. (Solen följer dig när du kommer. Den stiger upp och går inte ner. Solen följer dig när du kommer. Så ler den, i kapp med dig. Också i rishögen börjar den blända. Den lyser i allt som du gör. Du kommer med ljusstrålarna.)

Den här känslan har ganska många människor som vårdas av en SuPer-medlem, oberoende av ålder. Här ligger vårdandets etos: viljan att göra en annan gott, och att också få den andra att le och åtminstone känna att allt nu är bra. Nu måste vi bara se till att det här är möjligt för alla och överallt. Det här arbetet har gjorts och görs fortfarande.

I Finland finns det över hundratusen närvårdare och andra tidigare utbildade vårdare. Av dem är över 90 000 SuPer-medlemmar. Vi täcker alltså en mycket stor del av de finska välfärdstjänsterna, på många olika områden. Vårt arbete är verkligen viktigt, både för individen och för samhället.

Man kan inte göra vårdarbete utan att vilja gör gott för en annan. Det ändrar ändå inte på det faktum att arbetet också kräver flinthård yrkeskompetens. Enbart ett varmt hjärta räcker inte till.

En enorm betydelse har också den attityd med vilken man arbetar, med glädje eller stress. Arbetstakten har pressats upp till det yttersta och det påverkar arbetsresultatet negativt. Lyckligtvis är det för många fortfarande viktigast att den som vårdas mår bra och känner sig trygg. Det är emellanåt en verkligt svår ekvation. Ändå upplever många trots allt att de är i just den rätta branschen och på rätt plats. Den här upplevelsen bör vi kunna stärka.

För en yrkesperson i branschen är det belönande att vårda oberoende av kompetensområde. Hon eller han vill göra ett gott arbete, vårda, rehabilitera, fostra, handleda eller rehabilitera pedagogiskt. Arbetets meningsfullhet är ett mycket viktigt argument för många när man frågar varför just det här arbetet.

Det finns alltså många goda saker i vårdarbetet som alla ger skäl för ett gott arbete och en bra arbetsplats. Låt de här goda sakerna växa till sig. Låt oss ge vår egen yrkeskunskap och yrkesstolthet det värde de förtjänar. Fundera på hur ditt arbete är ett livsvillkor för många, utan vilket de inte skulle klara sig, utan till och med skulle dö. Fundera på hur du kommer med den solen, hjälpen och vården.

Silja Paavola
SuPers förbundsordförande

www.superlehti.fi