29.5.2024

Päivi Inberg har valts till ny ordförande i SuPer

Päivi Inberg från Tusby har valts till ny ordförande i Finlands närvårdar-och primärskötarförbund SuPer.

Valet gjordes vid SuPers förbundsmöte som inleddes idag.

Närvårdare Päivi Inberg arbetar i Mellersta Nylands välfärdsområde och har agerat ordförande i SuPers representantskap. Hon fungerar också som förtroendeman, SuPer-Opo samt som styrelseledamot i yrkesavdelningen och SuPers arbetslöshetskassa. Dessutom är Inberg vice ordförande i STTK:s fullmäktige.

Anne Heiskanen och Harri Järvelin var också kandidater till förbundets ordförandepost.

Den nya ordföranden tillträder sin tjänst den 1.8.2024.

Mer information:

Ordförande Päivi Inberg (fr.o.m. 1.8.2024), tfn 040 705 9115
Kommunikationschef Sari Tirronen, tfn 050 385 8043

SuPer har cirka 85 000 medlemmar som har avlagt examen inom social-, hälsovårds- eller den pedagogiska branschen och arbetar inom både den offentliga och privata sektorn. Förbundsmötet är SuPer:s högsta beslutande organ och hålls vart fjärde år. Under förbundsmötesperioden har representantskapet den högsta beslutanderätten.