12.3.2019

SuPer: EU inför skydd för anställda som anmäler oegentligheter

Det så kallade visselblåsardirektivet tas upp till omröstning i EU-parlamentet i april. Syftet är att trygga skyddet för personer om anmäler oegentligheter. Direktivet är viktigt också för vårdpersonal som anmäler missförhållanden exempelvis på serviceboenden.

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är nöjda över det skydd som det EU-direktiv som nu är under beredning kommer att ge personer som anmäler lagbrott. Direktivet berör även exempelvis anställda inom äldreomsorgen som anmäler missförhållanden på sin arbetsplats till myndigheterna. Som medierna har rapporterat i början av året har vårdpersonal tystats ner för att dölja missförhållanden, även grova sådana.

– Dålig vård får inte godkännas med hänvisning till affärshemligheter. Det är väldigt bra att vi får stöd i detta även på EU-nivå. Lagen förbjuder redan att anställda som anmäler missförhållanden bestraffas, men sådant förekommer ändå, konstaterar SuPers ordförande Silja Paavola.

Enligt socialvårdslagen är anställda skyldiga att anmäla alla missförhållanden eller hot om sådana som de upptäcker till sin arbetsgivare. Enligt lagen ska arbetsgivaren omedelbart ingripa i missförhållandena och rapportera dem vidare till den tjänsteinnehavare som ansvarar för socialvården inom kommunen. I fall där detta inte har skett har anställda också anmält missförhållandena till myndigheterna, och tyvärr även drabbats av påföljder i form av exempelvis varningar.

SuPer har kontaktat ledamöter i parlamentet för att bidra till att ge anställda bästa möjliga skydd.

– Det bästa skulle vara att inrätta en anonym anmälningskanal direkt till myndigheterna, precis som man har gjort när det gäller skattefusk, säger Paavola.

SuPers kampanj Rapportera spökvårdaren påminner medlemmarna om anmälningsskyldigheten och rätten att anmäla missförhållanden utan att bli utsatt för bestraffande åtgärder.

SuPer har 90 000 medlemmar som arbetar inom social- och hälsovårdssektorn och inom den offentliga och privata utbildningssektorn.

Mer information:

SuPers ordförande Silja Paavola, 050 527 5085