19.9.2022

SuPer förbereder massuppsägningar inom hemvården

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer har som en stridsåtgärd beslutat att på grund av den mycket svåra förhandlingssituationen förbereda massuppsägningar. Massuppsägningarna sker inom hemvården på orter som meddelas senare. SuPer beslutar senare om en mer exakt tidpunkt.

Riksdagen röstar idag om den så kallade tvångsarbetslagen, som praktiskt taget skulle ta bort vårdarnas strejkrätt. – Lagen begränsar vårdpersonalens grundläggande rättigheter och kontrollerar den kvinnodominerade branschen. – Den här lagen försvagar branschens attraktionskraft och hållningskraft ytterligare, betonar SuPers ordförande Silja Paavola. – I stället för en tvångslag borde fokus ligga på hur man under normala omständigheter tryggar tillgången på vårdpersonal. Kund- och patientsäkerheten äventyras varje dag och arbetsgivaren har inte varit bekymrad över detta förutom under stridsåtgärderna.

SuPer och flera andra experter har länge varnat för den allvarliga kris inom vård- och omsorgssektorn som vi befinner oss i nu. Krisen kan fördjupas om den inte nu åtgärdas. Vårdarbristen har kunnat konstateras i flera rapporter och statistik. Vårdarna har själva sagt att de inte längre går med på att utföra sitt arbete med nuvarande lön och yrkesverksamma har lämnat sina arbeten för andra branscher. – Landets regering har funnit lösningar och medel för andra kriser, men man har inte velat lösa krisen inom social- och hälsovårdsbranschen, menar Paavola.

–  Hur ska social- och hälsovårdstjänsterna, liksom småbarnspedagogiken tjänster, i framtiden säkras för medborgarna, om vårdpersonalen söker sig annanstans? Situationen hotar den inre säkerheten och måste tas på allvar, påminner Paavola.

–  Vårt mål är fortfarande ett avtal, inte stridsåtgärder, säger SuPers ordförande Silja Paavola.

SuPer har över 90 000 medlemmar som är utbildade inom social- och hälsovården eller fostran, och arbetar både inom den offentliga och den privata sektorn.

Mer information:

SuPers ordförande Silja Paavola, 050 527 5085