2.5.2023

SuPer: Förbud mot övertidsarbete och skiftbyte börjar 2.5 i privata socialservicebranschen

SuPer utlyser övertids- och skiftbytesförbud i den privata socialservicebranschen. Förbudet inverkar bland annat på företag i branscherna för omsorg, hemservice och småbarnspedagogik. Övertids- och skiftbytesförbudet gäller för samtliga arbetsplatser och arbetsuppgifter inom ramen för den privata socialservicebranschens kollektivavtal (SOSTES).

Kollektivavtalsförhandlingarna avslutades på initiativ av Sote rf 28.4, när arbetsgivarparten inte var beredd att avtala om tillräckliga lönehöjningar som skulle trygga tillgången på arbetstagare i en bransch som plågas av arbetskraftsbrist. – Åtgärderna behövs inte om välmåendebranschen HALI ry är redo att godkänna arbetstagarpartens motiverade lönehöjningsförslag, som också försökte gå arbetsgivarparten till mötes, säger SuPers förhandlare Jukka Parkkola. Förbudet träder i kraft tisdagen 2.5.2023 kl. 13.00 och upphör 16.5.2023 kl. 13.00.Vid behov kan stridsåtgärderna förlängas.

Så länge förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte är i kraft arbetar organisationernas medlemmar normalt, enligt på förhand uppgjort tjänstgöringsschema, men arbetar inte på övertid och byter inte skift.

– Lönerna i den privata socialservicebranschen släpar mycket efter lönerna för dem som utför motsvarande arbete i den offentliga sektorn. Dessa omotiverade löneskillnader måste elimineras så att branschens dragnings- och hållkraft kan tryggas, säger Parkkola.

Förhandlingsorganisationen Sote rf, där SuPer ingår, representerar en klar majoritet av arbetstagarna inom den privata socialservicebranschen. I avtalsområdet ingår bland annat företag i branscherna för omsorg, hemservice och småbarnspedagogik.

Förhandlingarna om 2023 års lönehöjningar inleddes i januari. Sote rf sade 31.3 upp kollektivavtalet att upphöra 30.4. Trots det svåra läget fortsatte man att förhandla i april. 

SuPer ingår i förhandlingsorganisationen Sote rf, som förhandlar om kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen med välmåendebranschen HALI ry som motpart. Till Sote rf hör också Tehy och ERTO. Den privata socialservicebranschen har omkring 70 000 arbetstagare av vilka en klar majoritet representeras av Sote rf. Största fackförbund som representerar arbetstagare i den sociala servicebranschen är SuPer .

Mer information:

SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola, t. 050 569 8710
SuPers ordförande Silja Paavola, t. 050 5275 085