16.5.2023

SuPer: Förbudet mot övertidsarbete och skiftbyten fortsätter inom den privata socialservicebranschen

Det förbud mot övertidsarbete och skiftbyten som förklarats av SuPer, Tehy och Erto (Sote rf) fortsätter i hela den privata socialservicebranschen. Förbudet mot övertid och byte av arbetsskift började den 2.5.2023 kl. 13.00 och avslutas den 30.5. kl. 13.00. Vid behov kan stridsåtgärder återupptas efter detta. Förbudet mot övertid och byte av arbetsskift gäller alla medlemmar som omfattas av den privata socialservicebranschens kollektivavtal (SOSTES). Förbudet påverkar bland annat företag inom vårdsektorn, hemtjänsten och småbarnspedagogiken.

Under förbudet mot övertid och byte av arbetsskift arbetar förbundens medlemmar som vanligt enligt de på förhand planerade arbetsskiftslistorna, men arbetar inte övertid eller byter eller ändrar arbetsskift.

– Lönerna inom den privata socialservicebranschen släpar betydligt efter lönerna för liknande arbete inom den offentliga sektorn. Sjukvårdarna går över till den offentliga sektorn eller andra branscher om löneklyftan inte korrigeras, påpekar SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola.

Förhandlingarna om löneökningar för 2023 har pågått sedan slutet av januari.

SuPer har därtill utfärdat två strejkvarningar den 4.5.2023. Den ena omfattar de meddelade enheterna inom serviceboende med heldygnsomsorg och den andra de meddelade företagen inom småbarnspedagogik.

SuPer tillhör förhandlingsorganisationen Sote rf, som förhandlar om den privata socialservicebranschens kollektivavtal med Välmåendebranschen HALI rf. Sote rf omfattar även Tehy och ERTO. Den privata socialservicebranschen sysselsätter cirka 70 000 arbetstagare, varav Sote rf representerar majoriteten. SuPer är det största fackförbundet för anställda inom den privata socialservicebranschen.

Mer information:

SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola, tfn 050 569 8710
SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 5275 085