31.3.2023

SuPer har sagt upp kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen att upphöra den 30.4.

SuPer har idag tillsammans med övriga förbund i Sote rf sagt upp kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen. Avtalet löper ut den 30.4.2023. Avtalet beslöts sägas upp eftersom ingen överenskommelse om lönehöjningar för år 2023 i det nuvarande avtalet nåddes inom deadline. Avtalssektorn omfattar bland annat privata vårdföretag, hemtjänst och småbarnspedagogik.

SuPer ansåg att arbetsgivarens förslag om löneökningar för 2023 inte var acceptabelt. – Lönehöjningsförslaget tog inte tillräckligt hänsyn till inflationens effekt och de anställdas ökade levnadskostnader. Det skulle inte heller ha minskat löneskillnaderna mellan den privata och offentliga vården och småbarnspedagogiken, utan löneskillnaderna skulle ha ökat ytterligare, konstaterar SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola.

Höjning av grundlönenivån och överbryggning av löneklyftan mellan den privata och offentlig sektorn har varit centrala mål för SuPer i förhandlingarna inom den privata socialservicebranschen. Samtliga förhandlingsparter, inklusive arbetsgivaren, har också gemensamt kommit överens om att löneskillnaderna i förhållande till den offentliga sektorn ska överbryggas även under kommande avtalsperioder.

– Höjningar som åtminstone motsvarar den offentliga sektorns är livsviktiga inom den privata socialservicebranschen. Risken finns att de anställda i annat fall röstar med fötterna och går över till den offentliga sektorn eller helt lämnar branschen. Bristen på vårdare inom den privata sektorn kan inte lösas utan betydande förbättringar vad gäller lönerna, betonar Parkkola.

Den privata socialservicebranschen kan inte verka enkom med hjälp av inhyrd arbetskraft och andra tillfälliga lösningar, utan behöver engagerad vårdpersonal för att inte kundsäkerheten ska äventyras. – Nu krävs investeringar i fast personal med hjälp av tillräckliga och permanenta löneökningar, förtydligar SuPers ordförande Silja Paavola.

Förhandlingarna om löneökningar för 2023 har pågått sedan slutet av januari. Trots det utmanande läget kommer förhandlingarna att fortsätta i april, eftersom avtalet gäller till den 30.4.2023.

SuPer tillhör förhandlingsorganisationen Sote rf, som förhandlar om den privata socialservicebranschens kollektivavtal med Hyvinvointiala HALI ry. Sote rf omfattar även Tehy och ERTO. Den privata socialservicebranschen sysselsätter cirka 70 000 arbetstagare, varav Sote rf klart representerar majoriteten.

Mer information:

SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola, tfn 050 569 8710