24.8.2022

SuPer och Tehy: Förbudet mot övertid och skiftbyten inom kommunsektorn skärps

Förbudet mot övertid och skiftbyten inom kommunsektorn utlyst av Tehy och SuPer skärps igen från och med den 1 september 2022. Under perioden med förbud mot övertidsarbete och skiftesbyte utförs arbete som normalt enligt i förväg planerade arbetslistor utan övertidsarbete eller skiftbyten. Under sommarmånaderna har förbudet inneburit att Tehys och SuPers medlemmar har haft möjlighet att arbeta övertid och byta skift om de så önskat, men arbetsgivaren har inte kunnat beordra dem att göra det.

Förbudet gäller Tehys och SuPers medlemmar som omfattas av SOTE-avtalet och AKTA, inklusive förpersoner i arbetsavtalsförhållande.

Vårdarorganisationerna har också nyligen lämnat tre strejkvarsel som berör enheten för intensifierad vård (intensivvårdsavdelningen och övervakningen) vid Egentliga Tavastlands centralsjukhus, enheten för perioperativa tjänster, intensivvård och smärtbehandling vid Åbo universitetscentralsjukhus (Totek) i samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Helsingfors stads södra hemvårdsenhet. Medlingen av arbetskonflikten inleddes under söndagen under ledning av riksförlikningsmannen.

Tehys ordföranden Millariikka Rytkönen och SuPers ordförande Silja Paavola påminner om att det är väsentligt att hitta en trovärdig lösning på vårdarbristen, som är ett allvarligt samhällsproblem.

Mer information:

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialassistenten, tfn 0400 540 005
SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 527 5085
Tehys verksamhetsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 0847
SuPers intressebevakningschef Anne Sainila-Vaarno, tfn 050 310 1492