27.9.2019

SuPer och Tehy har sagt upp det kommunala huvudavtalet

SuPer och Tehy har sagt upp det kommunala huvudavtalet. Förbunden vill förhandla fram ett nytt huvudavtal som tillåter ett eget tjänste- och arbetskollektivavtal för vårdsektorn.

Under nuvarande förhandlingssystem har förhandlingsparterna inte nått enighet om ett särskilt social- och hälsovårdsavtal för vårdsektorn.

I huvudavtalet har man kommit överens om ett förhandlingssystem för den kommunala sektorn, det vill säga om vem som förhandlar om de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Inom den kommunala sektorn har till exempel läkare och lärare i dag ett eget tjänste- och arbetskollektivavtal.  Inom social- och hälsovårdssektorn inom den kommunala sektorn arbetar över 100 000 fackpersoner inom vårdsektorn, varav fler än 80 procent är medlemmar i SuPer eller Tehy.

Huvudavtalet upphör gälla den 31 mars 2020 samtidigt som de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen.

SuPer och Tehy ingår i KoHo rf som är en av huvudavtalsorganisationerna inom den kommunala sektorn.

 

Mer information:

  • SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 527 5085
  • SuPers intressebevakningsdirektör Anne Sainila-Vaarno, tfn 050 310 1492
  • Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, tfn 040 821 0028
  • Tehys intressebevakningsdirektör Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 3460 847

Medlem, välkommen till SuPers medlemskväll för att höra och diskutera om aktuella ämnen och skapa nya kontakter med andra SuPer-medlemmar.