19.9.2022

SuPer och Tehy inleder inte av tingsrätten förbjuden strejk i Helsingfors hemvård

Helsingfors stad har 16.9.2022 begärt att Helsingfors tingsrätt ska besluta om tillfälliga skyddsåtgärder mot den av SuPer och Tehy utlysta strejken i stadens södra hemvårdsdistrikt.  Utan att på förhand höra organisationerna har Helsingfors tingsrätt 19.9 avgett tillfälligt beslut om skyddsåtgärder.

Styrelserna för SuPer och Tehy beslutade i dag att agera i enlighet med beslutet om skyddsåtgärder. Av detta följer att organisationerna inte inleder den av tingsrätten förbjudna strejken i Helsingfors stads södra hemvårdsdistrikt (närserviceområdena Drumsö 1 och 2, Tölö 2–4, Femkanten 3 och 4, Estnäs 1 och 2 och resurspoolen) tisdagen 20.9.2022 kl. 00.01.  

– Samtliga av vårdarna hittills utlysta strejker har nu förbjudits genom tingsrättsbeslut. På sitt håll har Riksdagen arbetat hårt för att beröva vårdarna också deras sista möjligheter till kollektiva åtgärder. Något svårt är det att förstå varför den av Riksdagen stiftade lagen om tvångsarbete ska vara så nödvändig, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

– Nu skulle det kanske vara hög tid att gripa sig an med själva problemet, alltså bristen på vårdare.  Börja med att förbättra löner och arbetsförhållanden. Det är faktiskt enda sättet att säkra den social- och hälsovårdsservice som medborgarna enligt grundlagen har rätt till, säger SuPers ordförande Silja Paavola.

Rytkönen och Paavola konstaterar att vårdarna inte ger upp trots att beslutsfattarna med sin lag om tvångsarbete har tagit parti för arbetsgivaren. Vårdarna driver nämligen en sak som nu måste fås i skick.

Båda organisationerna fortsätter sina förberedelser för massuppsägningar.

Mer info:

SuPers ordförande Silja Paavola, t. 050 527 5085
Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialassistent t. 0400 540 005
SuPers intressebevakningschef Anne Sainila-Vaarno, t. 050 310 1492
Tehys verksamhetsledare Else-Mai Kirvesniemi, t. 050 346 0847