8.9.2022

SuPer och Tehy: Istället för en tvångslagstiftning måste en lag om tryggande av tillgången på vårdpersonal beredas

Vårdarförbunden SuPer och Tehy föreslår att i stället för att tvinga vårdare att arbeta ska de ansvariga ministrarna fundera på en mer konstruktiv lösning, det vill säga en lag om tryggande av tillgången på vårdpersonal. Lagen ska höja vårdarnas lönenivå så att den ökar branschens håll- och dragkraft. Det skulle vara fråga om att bemöta en akut kris med tillfällig lagstiftning för att åtgärda situationen.

Tehy och SuPer godkänner inte den planerade tvångslagen som tvingar vårdare att arbeta under stridsåtgärder. Ministergruppen för social- och hälsovården diskuterar lagen i dag. – Tvångslagen är ingen lösning, den förvärrar bara vårdarbristen som blivit en kris, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen och SuPers ordförande Silja Paavola.

Bristen på vårdare äventyrar patientsäkerheten varje dag och förhindrar förverkligandet av finländarnas grundläggande rättigheter. Vårdarbristen åtgärdas inte i arbetsgrupper eller festtal. Den kräver lagstiftningsåtgärder från riksdagen.

Patientsäkerhetslagen håller på stiftas snabbt för en kortvarig strejksituation, även om det behövs en lösning för själva grundorsaken: vårdarbristen som blivit en kris. Lagstiftarens uppmärksamhet är nu på fel ställe och ingen lösning söks på det faktiska problemet. Det är uppenbart att arbetsgivarna inte kan lösa den ständigt förvärrade vårdarbristen på egen hand.

Alla känner till den mycket allvarliga bristen på vårdare. Medborgarna anser att vårdarnas krav är berättigade. Att åtgärda lönesättningen och arbetsvillkoren är ett men viktigt sätt att trygga håll- och dragkraften för vårdbranschen. SuPer och Tehy arbetar för alla finländares sak. Vi vill trygga tjänster av hög kvalitet inom social- och hälsovården samt småbarnspedagogiken även i framtiden. Det är också en fråga om försörjningstrygghet. – Om tjänsterna inte kan tryggas försvagas särskilt kvinnornas ställning i arbetslivet, säger ordförande Paavola.

Vårdarna får starkt skulden för de hårda stridsåtgärdsmetoderna som används, även om metoderna är helt lagliga och även har använts av andra förbund. Är det rätt att vårdarna är tvungna att använda så här hårda metoder för att trygga tillgången på vårdpersonal, eftersom beslutsfattarna inte tagit ansvar över saken? – Är det rätt att det betalas en orimligt låg lön för ett så krävande och viktigt arbete, som man enligt lagen måste tvinga vårdarna att utföra? frågar ordförande Rytkönen.

– I sista hand är det staten som ansvarar för att medborgarnas nödvändiga tjänster tryggas, den här bollen kan inte upprepat kastas någon annanstans. Vårdarbristen kan vändas mot en bättre riktning endast med pengar, påminner ordförandena.

Mer information:

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialassistenten, tfn 0400 540 005
SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 527 5085
Tehys verksamhetsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 0847
SuPers intressebevakningschef Anne Sainila-Vaarno, tfn 050 310 1492