8.3.2023

SuPer och Tehy: Social- och hälsovårdsbranschens personal får nästan dubbelt så stora förhöjningar som exportbranscherna – vårdare inom småbarnspedagogiken får också betydande förhöjningar

I förhandlingarna mellan Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och huvudavtalsorganisationerna har man nått ett förhandlingsresultat om ett s.k. stoppbräde. I och med stoppbrädet och den lönelösning som godkändes förra hösten stiger genomsnittet för de uppgiftsrelaterade lönerna hos personalen inom social- och hälsovårdsbranschen med minst 20,9 procent under åren 2022–2027. Förhöjningarna är historiska.

Till följd av förhandlingsresultatet som SuPer och Tehy har godkänt idag höjs lönerna i SH-avtalet år 2023 med totalt 6,7 % (inklusive engångsarvodet 1,1 %) och år 2024 med totalt 6,5 %, dvs. totalt med 13,2 %. I fråga om AKTA är höjningarna år 2023 totalt 5,2 % (inklusive engångsarvodet 1,1 %) och år 2024 totalt 4 %.

– Detta innebär att social- och hälsovårdsbranschens löner stiger nästan dubbelt så mycket som inom exportbranscherna. Nu har man öppnat vägen för att minska lönegropen för de anställda inom branschen och framtiden ser ljusare ut. I fjol stred Tehy och SuPer för det här utan att ge vika, poängterar Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

SuPers ordförande Silja Paavola är också mycket glad över det nya avtalets konsekvenser.

– Tack vare den här lösningen minskar löneskillnaden mellan de kvinnodominerade och mansdominerade branscherna. Det handlar om en konkret åtgärd – om att man får en bättre lön inom den kvinnodominerade branschen. Detta har ju också beslutsfattarna önskat i sina festtal. Härifrån är det bra att fortsätta arbetet.

Både Rytkönen och Paavola tackar sina medlemmar, som deltog aktivt i stridsåtgärderna.

– Vårdarnas löner och vårdarbristen blev ett ärende som förenar oss alla, såväl vårdare som medborgare. Förhöjningarna är historiska, säger Rytkönen.

*) Talet har beräknats med metoden Ränta på ränta årligen. 


Mer information:

SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 527 5085
Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialassistenten, tfn 0400 540 005