22.8.2022

SuPer och Tehy: Strejkvarsel för Helsingfors stads södra hemvårdsenhet

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer och fackorganisationen för anställda inom social- och hälsovården samt det pedagogiska området Tehy har lämnat ett strejkvarsel för Helsingfors stads södra hemvårdsenhet. Varslet omfattar följande närserviceområden: Drumsö 1, Drumsö 2, Tölö 2, Tölö 3, Tölö 4, Femkanten 3, Femkanten 4, Estnäs 1, Estnäs 2 och resurspoolen. Varslet har lämnats för tiden 6.9.2022 kl. 00.01–9.9.2022 kl. 23.59.

Samtidigt utfärdar SuPer och Tehy ett ansökningsförbud och tillfälligt förbud mot förflyttning inom Helsingfors stads södra hemvårdsenhet, vilka träder i kraft genast och pågår tills stridsåtgärden upphör.

Under ansökningsförbudet och förbudet mot förflyttning kan ingen medlem i SuPer eller Tehy ansöka om eller ta emot lediga jobb vid den strejkbelagda enheten och inte heller genom en sådan tillfällig förflyttning som avses i SOTE-avtalet/1 kap. 10 § i AKTA övergå till arbete vid ovanstående strejkbelagda enhet.

Vårdarfacken anser att man måste få fart på kollektivavtalsförhandlingarna som kört fast. Bristen på vårdare är verklig och måste få en lösning snarast.

– Vårdarbristen samt branschens dragnings- och hållkraft löses inte genom festtal och blinkande ljus, utan genom lönehöjningar och förbättrade arbetsförhållanden. Det handlar om Finlands försörjningsberedskap samt hela social- och hälsovårdsbranschens och småbarnspedagogikens framtid, och lösningarna kräver pengar. Beslutsfattarna kan inte fly sitt ansvar i frågan, understryker Silja Paavola, ordförande för SuPer, och Millariikka Rytkönen, ordförande för Tehy.

Under stridsåtgärden strejkar alla SuPers och Tehys medlemmar i arbetsavtalsförhållande på de berörda arbetsplatserna. Det arbete som måste utföras vid enheten är arbete som omfattas av strejken.

Mer information:

SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 527 5085
SuPers intressebevakningschef Anne Sainila-Vaarno, tfn 050 310 1492
Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialassistenten, tfn 0400 540 005
Tehys verksamhetsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 0847