29.8.2022

SuPer och Tehy: Strejkvarsel för Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt och Uleåborgs stads hemvård

Fackorganisationen för anställda inom social- och hälsovården samt det pedagogiska området Tehy och Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer har återigen lämnat två nya strejkvarsel för att få fart på förhandlingarna.

En fyra dygn lång strejk kommer att genomföras vid enheterna för intensivvård, intensivövervakning och övervakningsvård av vuxna vid intensivvårdscentret vid Uleåborgs universitetssjukhus samt inom den hemvård som ordnas av Uleåborgs stads välfärdscentral Kontinkankaan hyvinvointikeskus i Kontinkangas och Myllyoja i samkommunen för Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt. Strejken inleds tisdagen den 13 september 2022 kl. 00.01 och avslutas fredagen den 16 september 2022 kl. 23.59.

Under stridsåtgärden strejkar alla SuPers och Tehys medlemmar i arbetsavtalsförhållande på de berörda enheterna. Det arbete som måste utföras vid enheterna är arbete som omfattas av strejken.

Samtidigt utfärdar Tehy och SuPer ett ansökningsförbud och tillfälligt förbud mot förflyttning vid enheterna för intensivvård, intensivövervakning och övervakningsvård av vuxna vid intensivvårdscentret vid Uleåborgs universitetssjukhus samt inom den hemvård som ordnas av Uleåborgs stads välfärdscentral Kontinkankaan hyvinvointikeskus i Kontinkangas och Myllyoja i samkommunen för Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt. Förbuden träder i kraft genast och pågår tills stridsåtgärden upphör. Under ansökningsförbudet och förbudet mot förflyttning kan ingen medlem i Tehy eller SuPer ansöka om eller ta emot lediga jobb vid ovanstående strejkbelagda enheter och inte heller genom en sådan tillfällig förflyttning som avses i SOTE-avtalet/1 kap. 10 § i AKTA övergå till arbete vid de strejkbelagda enheterna.

Tehy och SuPer har tidigare i augusti lämnat tre andra strejkvarsel och meddelat att förbudet mot övertidsarbete och byte av arbetsskift skärps i början av september. Medlingen i arbetstvisten har pågått i lite över en vecka under ledning av riksförlikningsmannen. Organisationerna understryker att det sist och slutligen är landets regering som har nyckeln till lösningen, det vill säga tilläggsfinansiering till social- och hälsovårdssektorn.

– De politiska beslutsfattarna måste vakna upp ur sin törnrosasömn. Social- och hälsovårdssektorn har i åratal varit underresurserad och därmed utarmats, och man har låtit bristen på vårdare utvecklas till en kris som påverkar samtliga medborgare, säger SuPers ordförande Silja Paavola.

– Att lösa upp denna dubbelknut är inte enbart en arbetsmarknadsfråga. Det finns ett stort hål i finansieringen av social- och hälsovården, och om bara några månader är det statsmakten som ansvarar för det. Det blir allt svårare för beslutsfattarna att fly sitt ansvar, konstaterar Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Enligt Rytkönen och Paavola borde beslutsfattarna nu inför budgetmanglingen fundera två gånger över en hur djup kris de vill att ska råda när välfärdsområdena inleder sin verksamhet vid årsskiftet.

– Räddningsprogrammet för social- och hälsovårdsbranschen som vi föreslagit skulle vara den vettigaste lösningen för alla. För att bristen på vårdare så småningom ska börja lätta behövs helt enkelt mer pengar, bättre löner. Det är det främsta och viktigaste sättet att åtgärda vårdarbristen samt visa att Finland även framöver vill hålla kvar sina vårdare i den här fina branschen, konstaterar de.

Mer information:

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialassistenten, tfn 0400 540 005
SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 527 5085
Tehys verksamhetsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 0847
SuPers intressebevakningschef Anne Sainila-Vaarno, tfn 050 310 1492