28.4.2023

SuPer: Privata socialservicebranschens förhandlingar har avslutats

Förhandlingarna om kollektivavtal gällande den privata socialservicebranschen (SOSTES) är avslutade.

Nivån på den löneförhöjning som arbetsgivaren föreslog var inte tillräcklig eller acceptabel. Arbetsgivarsidan företräds av Välmåendebranschen HALI r f. Deras anbud låg inte på en nivå som skulle garantera tillräckliga löneförhöjningar för den privata sociala servicesektorn jämfört med anställda med motsvarande uppgifter inom den offentliga sektorn, slår SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola fast.

Eventuella ytterligare åtgärder meddelas i ett senare skede. Kollektivavtalet inom den privata sociala tjänstesektorn löper ut i slutet av april. Det avtalslösa läget inleds 1.5. och under denna period är olika stödåtgärder möjliga.

Förhandlingarna om löneförhöjningar för 2023 har pågått sedan slutet av januari. Den 31.1. sade Sote r f upp kollektivavtalet att upphöra den 30.4. Trots det svåra läget kommer förhandlingarna att fortsätta till slutet av april. Sote r f förklarade förhandlingarna mellan parterna avslutade den 28.4.

Avtalssektorn omfattar bland annat privata vårdföretag, hemtjänst och småbarnspedagogik. SuPer, Tehy och ERTO, som alla tillhör Sote r f, förhandlar med Välmåendebranschen HALI r f om den privata socialservicebranschens allmänbindande kollektivavtal.  Den privata socialservicebranschen sysselsätter ca 70 000 personer, en majoritet av dessa representeras av Sote r f. SuPer är det största fackförbundet för anställda inom den privata servicesektorn.

Tilläggsuppgifter:

SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola tfn 050 569 8710 
SuPers ordförande Silja Paavola, 050 527 5085