17.5.2023

SuPer: Sote rf har utfärdat en strejkvarning till den privata socialservicebranschen – strejkvarningen omfattar de meddelade enheterna inom serviceboende med heldygnsomsorg och/eller serviceboende

Företrädarna för den privata socialservicebranschen, SuPer, Tehy och Erto (Sote rf), har idag utfärdat strejkvarsel för den privata socialservicebranschen. Strejkvarningen omfattar de meddelade enheterna inom serviceboende med heldygnsomsorg och/eller serviceboende.

Strejken börjar på torsdagen den 1.6.2023 kl. 00.01 och gäller de skift som börjar under strejken. Strejken avslutas på lördagen den 3.6.2023 kl. 23.59.

Alla medlemmar i Sote rf (SuPer, Tehy, Erto) vars anställningsförhållande regleras av kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen omfattas av strejkvarningen. Inom dessa strejkområden omfattas arbetet inom ramen för den privata socialservicebranschens kollektivavtal av strejken.

 

 

ARBETSGIVARE

ENHET

ORT

1

Kivipuiston Palvelkoti Oy

 Esperi Palvelukoti Kivipuisto

Träskända

2

Esperi Care Oy

 Esperi Hoivakoti Brahe

Åbo

3

Esperi Care Oy

 Esperi Hoivakoti Pietari

Åbo

4

Esperi Care Oy

 Esperi Hoivapalvelukeskus Tilkka

Helsingfors

5

Olivia-Yhtiöt Oy

 Esperi Hoivakoti Oskar

S:t Karins

6

Saga Care Finland Oy

 Saga Palvelutalo Kaskenniitty

Åbo

7

Saga Care Finland Oy

 Saga Kaskenpuisto

Åbo

8

Saga Care Finland Oy

 Saga Palvelutalo Munkkiniemi

Helsingfors

9

Esperi Care Oy

 Esperi Hoivakoti Tiilipuisto

Salo

10

Esperi Care Oy

 Esperi Hoivakoti Merivuokko

Nystad

11

Esperi Care Oy

 Esperi Hoivakoti Kerava

Kervo

12

Esperi Care Oy

 Esperi Kiltakallio Espoo

Esbo

13

Validia Oy

 Turun Validia-talo

Åbo

14

Validia Oy

 Hirvensalon Validia-talo

Åbo

15

Validia Oy

 Vasaramäen Validia-talo

Åbo

16

Validia Oy

 Samppalinnan Validia-asunnot

Åbo

17

Mehiläinen Hoivapalvelut Oy

 Mainiokoti Valssi

Högfors

18

Mainiokodit Hoiva Oy

 Mainiokoti Sinivuokko

Hyvinge

19

Mehiläinen Hoivapalvelut Oy

 Mainiokoti Maaria

Åbo

20

Mehiläinen Hoivapalvelut Oy

 Mainiokoti Aurora

Åbo

21

Mehiläinen Hoivapalvelut Oy

 Mainiokoti Tanhu

Vanda

22

Hoiva Mehiläinen Oy

 Ykköskoti Hiidenpelto

Vichtis

23

Mainiokodit Hoiva Oy

 Mainiokoti Pohjantähti

Salo

24

Mehiläinen Hoivapalvelut Oy

 Mainiokoti Mäntykoto

Hyvinge

25

Mainiokodit Hoiva Oy

 Mainiokoti Martinlähde

Hyvinge

26

Hoiva Mehiläinen Oy

Ykköskoti Ketunkallio

Nystad

27

Hoiva Mehiläinen Oy

Ykköskoti Salmenkallio

Nystad

28

Hoiva Mehiläinen Oy

Mainiokoti Raisiontori

Reso

 

Arbetstagarnas rätt till arbetskonflikt grundar sig på grundlagen och internationella avtal som är bindande för Finland.

Patientsäkerheten under strejken

Ansvaret för klient- och patientsäkerheten vid stridsåtgärder ligger hos arbetsgivaren. De skyldigheter som tjänsteleverantörerna åläggs i lagstiftningen om till exempel bemanning måste också uppfyllas vid stridsåtgärder. Om en privat arbetsgivare inte kan säkerställa klient- och patientsäkerheten med egna lösningar har välfärdsområdet en lagstadgad skyldighet att säkerställa klient- och patientsäkerheten. Under strejkerna ska klienterna i sista hand överföras till välfärdsområdet för vård.

Löneskillnaderna mellan den offentliga och den privata sektorn måste överbryggas så att den privata sektorn förblir en alternativ tjänsteleverantör. Arbetet är viktigt och meningsfullt, men arbetsförhållandena och lönenivåerna inom den privata socialservicebranschen lockar inte arbetstagare att stanna kvar. Arbetet inom vårdsektorn kommer inte att upphöra, så en rättvis löneökning kan förhindra en massflykt till den offentliga sektorn och andra branscher, betonar SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola.

SuPer införde den 2.5.2023 ett förbud mot övertid och skiftbyten inom hela den privata socialservicebranschen och meddelade den 16.5. att förbudet fortsätter i två veckor. SuPer har utöver dagens strejkvarning den 4.5. utfärdat strejkvarningar till den privata socialservicebranschen som omfattar enheter inom serviceboende med heldygnsomsorg och småbarnspedagogiken samt den 16.5. småbarnspedagogiken och barnskyddet. Strejkerna berör de meddelade arbetsplatserna och företagen. De första strejkerna i enheterna inom serviceboende med heldygnsomsorg och småbarnspedagogiken börjar den 23.5. kl. 00:01, om ingen lösning hittas.

SuPer tillhör förhandlingsorganisationen Sote rf, som förhandlar om den privata socialservicebranschens kollektivavtal med Välmåendebranschen HALI rf. Den privata socialservicebranschen sysselsätter cirka 70 000 arbetstagare, varav Sote rf representerar majoriteten. SuPer är det största fackförbundet för anställda inom den privata socialservicebranschen.

Mer information:

SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola, tfn 050 569 8710

SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 5275 085