30.6.2022

SuPer, Tehy och ERTO: Den privata socialservicebranschens dragkraft förbättras med hjälp av lönelösning

Den privata socialservicebranschens avtalsförhandlingar nådde en lösning, då organisationerna godkände förhandlingsresultatet som förhandlats fram under natten till tisdagen. De avtalade löneökningarna överstiger de s.k. första årets allmänna ökningar och de övriga kommunala organisationernas överenskomna löneram. Avtalet gäller för två år och kan vid behov sägas upp efter det första året.

Avtalsperioden är 1.5.2022- 30.4.2024. Arbetstagarnas personliga månadslöner, timlöner och tabellöner som gäller den 31.8.2022 höjs som allmän höjning med 2,0 procent från och med den 1.9.2022. Dessutom höjs minimilönerna med 0,8 procent från och med den 1.9.2022. Den totala lönehöjande effekten på ett år är 2,8 procent.

Om parterna inte kommer överens om löneökningarna för år 2023 senast den 15.3.2023 kan kollektivavtalet bestämmas upphöra den 30.4.2023. Vid förhandlingarna om lönelösningens andra år är det möjligt att Sote rf:s lösning för kommunsektorn redan är känd. Parterna har redan förbundit sig till att överbrygga löneklyftan jämfört med kommunsektorn.

– En höjning av grundlönenivån, överbryggandet av omotiverade löneskillnader inom kommunsektorn och förbättrandet av arbetsvillkoren var viktiga mål i dessa förhandlingar, betonar SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola. – Lösningen utgör ett steg i rätt riktning och de utmanande förhandlingarna fortsätter nästa år.

– Vårdarbristen kan inte lösas utan betydande förbättringar av löner och arbetsvillkor. Branschens dragkraft har drabbats rejält de senaste åren. Förhandlingarna var långa och utmanande och utmaningarna gällande arbetskraftsbristen fortsätter fortfarande, påpekar Tehys jurist Mirja Kinnunen.

Lösningen innebär många förbättringar relaterade till arbetsvälbefinnandet, och arbetsskyddsombudens ställning är avsevärt förbättrad. Arbetsvillkoren förbättras genom att utöka antalet lediga helgdagar och lösningen förtydligar beviljandet av vilopauser. Familjeledighetsreformen genomförs utan kompensation. Larmersättningen höjs med 40 procent. Arbetsgivarförbundets förslag om försämringar avvärjdes, vilket kommer att ha en betydande inverkan på sektorns framtida dragkraft.

– Förbättringarna av arbetsförhållandena är betydande och vi är nöjda med att arbetsgivaren äntligen har funnit förståelse för att stödja de anställdas välbefinnande på jobbet, säger ERTOs jurist Camilla Heikkinen.

SuPer, Tehy och ERTO tillhör förhandlingsorganisationen Sote rf, som förhandlar om den privata socialservicebranschens kollektivavtal med Hyvinvointiala HALI ry. Den privata socialservicebranschen sysselsätter cirka 70 000 arbetstagare, varav Sote rf klart representerar majoriteten. Avtalssektorn omfattar bland annat privata vårdföretag, hemtjänst och småbarnspedagogik.

Mer information:

SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola, tfn 050 569 8710
Tehys jurist Mirja Kinnunen, tfn 040 681 5308
ERTOs jurist Camilla Heikkinen, tfn 045 7884 0478