24.6.2020

SuPer, Tehy och ERTO: Förhandlingsresultat för den privata socialservicebranschen

Under natten nåddes ett förhandlingsresultat om ett kollektivavtal för den privata socialservicebranschen. 

Förhandlingsresultatets innehåll varken avslöjas eller kommenteras innan förbundens ledande organ har behandlat saken. Förbundens styrelser behandlar förhandlingsresultatet före slutet av juni.

Förhandlingarna inom socialservicebranschen inleddes i januari. För att påskynda förhandlingarna utlyste förbunden den18 juni ett förbud mot övertid och byte av arbetsskift inom avtalssektorn. Förbudet upphörde i och med förhandlingsresultatet den 24 juni 2020 kl. 9.00

SuPer, Tehy och ERTO förhandlar i Sote rf:s namn med Välmåendebranschen HALI rf fram ett allmänbindande kollektivavtal för socialservicebranschen.

Mer information:

SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola, tfn 050 569 8710
Tehys jurist Mirja Kinnunen, tfn 040 681 5308
ERTO:s intressebevakningsdirektör Saara Arola, tfn 040 631 6521