22.6.2022

SuPer, Tehy och ERTO: Förhandlingsresultat för privata socialservicebranschen

Förhandlingarna om kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen har lett till resultat. De ledande organen för SuPer, Tehy och ERTO behandlar förhandlingsresultatet nästa vecka. Förhandlingsresultatets innehåll är inte offentligt innan förhandlingsparternas ledande organ har behandlat frågan. 

Socialservicebranschens förhandlingar inleddes i februari. För att påskynda förhandlingarna utlyste SuPer, Tehy och ERTO den 21 juni övertids- och skiftbytesförbud för hela avtalsbranschen. Förbudet upphörde i och med förhandlingsresultatet i dag den 22 juni.

SuPer, Tehy och ERTO ingår i förhandlingsorganisationen Sote rf som förhandlar med Välmåendebranschen HALI rf om kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen. Sote rf representerar största delen av socialservicebranschens cirka 70 000 arbetstagare. 

Mer information:
SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola, t. 050 569 8710
Tehys jurist Mirja Kinnunen, t. 040 681 5308
ERTOs jurist Camilla Heikkinen, t. 045 7884 0478