20.6.2022

SuPer, Tehy och ERTO sammankommer för att besluta om kollektiva stridsåtgärder i den privata socialservicebranschen

SuPer, Tehy och ERTO, det vill säga Sote rf, sammankommer på måndag och tisdag för att diskutera och besluta om kollektiva stridsåtgärder riktade mot den privata socialservicebranschen. Om åtgärderna realiseras kommer de att gälla exempelvis privatföretag i omsorgsbranschen, hemtjänst och småbarnspedagogik. Åtgärderna planeras i syfte att påskynda förhandlingarna med Välmåendebranschen HALI rf, på grund av att förhandlingarna inte har gått framåt på önskat sätt.

Sote rf:s viktigaste mål i anslutning till löneökning och bättre arbetsförhållanden har inte framskridit. Förhandlingarna försvåras också av arbetsgivarförbundets förslag om kännbara försämringar.

SuPer, Tehy och ERTO ingår i förhandlingsorganisationen Sote rf som representerar största delen av socialservicebranschens cirka 70 000 arbetstagare.

Mer information:

SuPers avtalsförhandlare Jukka Parkkola, t. 050 569 8710
Tehys jurist Mirja Kinnunen, t. 040 681 5308
ERTOs jurist Camilla Heikkinen, t. 045 7884 0478