30.5.2024

SuPer valde ordförande

Finlands närvårdar-och primärskötarförbund SuPer valde den 29 maj Päivi Inberg till ny ordförande. Övriga kandidater var Anne Heiskanen och Harri Järvelin. 

Harri Järvelin från Tammerfors valdes till SuPers vice ordförande. Övriga kandidater var Anne Heiskanen från Idensalmi ja Hanna Jokinen från Hattula.

Katja Kinnunen från Tammerfors valdes till ordförande för SuPers representantskap. Övriga kandidater var Sisko Metso från Lahtis och Marja Kiljunen från Varkaus.

Sisko Metso från Lahtis valdes till vice ordförande för SuPers representantskap. Övriga kandidater var Eeva Hakala från Karleby och Katja Juopperi från Rovaniemi. 

SuPer har cirka 85 000 medlemmar som har avlagt examen inom social-, hälsovårds- eller den pedagogiska branschen och arbetar inom både den offentliga och privata sektorn. Förbundsmötet är SuPers högsta beslutande organ och hålls vart fjärde år. Under förbundsmötesperioden har representantskapet den högsta beslutanderätten.

Mer information:

SuPers ordförande Päivi Inberg, tfn 040 705 9115 (fr.o.m. 1.8.2024)
SuPers vice ordförande Harri Järvelin, tfn 040 020 1564 (fr.o.m. 1.8.2024)
Ordförande för SuPers representantskap Katja Kinnunen, tfn 0500 646 438 (fr.o.m. 1.8.2024) 
Vice ordförande för SuPers representantskap Sisko Metso, tfn 040 777 3798 (fr.o.m. 1.8.2024)
Kommunikationschef Sari Tirronen, tfn 050 385 8043