12.3.2020

SuPer vill trygga social- och hälsovårdspersonalens beredskap att utföra sitt arbete under coronavirusepidemin

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer har inställt flera medlemstillställningar som var planerade för våren. Förbundets representantskap sköter sin kommunikation på elektronisk väg. SuPer vill för dem som arbetar inom vårdbranschen trygga beredskapen att utföra sitt arbete medan coronavirusepidemin pågår och förhindra en storskalig spridning av smittan.

Social- och hälsovårdsbranschens personal spelar en viktig roll i coronavirusepidemin. Det viktigaste är att trygga vårdpersonalens förutsättningar att sköta de patienter som behöver vård på grund av virussmitta. Vidare är det viktigt att också de som av andra orsaker söker hjälp får den vård de behöver. Förbundet ser det som ytterst viktigt att se till personalens hälsa och arbetsförmåga.

SuPer betonar att annulleringen av evenemang är en del av beredskapsarbetet och en form av ansvarsfullt agerande för att minimera epidemins spridning och skadeverkningar.

Arbetsgivarna instruerar sina anställda i fråga om coronavirusepidemin. I sista hand ska myndigheternas direktiv följas.

SuPers annullerade evenemang är bland annat

  • SuPers fortbildningsdagar (SuPer-ammattilainen 2020)
  • Fortbildningsdagarna för avdelningssekreterare och receptionister
  • Småbarnspedagogikens fortbildningsdagar
  • Svenskspråkiga fortbildningsdagar (SuPer Proffs 2020)
  • Specialistvårdens fortbildningsdagar

En del av evenemangen senareläggs, andra genomförs på elektronisk väg.

SuPer har fler än 90 000 medlemmar som är utbildade inom social- och hälsovården samt fostran. De arbetar både inom den offentliga och den privata sektorn.

Mer information:
SuPers ordförande Silja Paavola, 050 527 5085