11.9.2019

SuPers ordförande Paavola: Kommunerna måste uppfylla sin övervakningsplikt

Finlands närvårdar- och primärvårdarförbund SuPers ordförande Silja Paavola vill påminna kommunerna om deras övervakningsplikt. Kommuner överför allt oftare vård- och småbarnspedagogiska tjänster från sin egen verksamhet till att utföras av privata företag. Därmed befrias kommunen emellertid inte från skyldigheten att övervaka dessa tjänster, påpekar ordförande Paavola.

Med den växande volymen av upphandlade tjänster har anmälningarna till SuPers intressebevakning ökat explosionsartat. Ofta handlar det om underdimensionerad personal. De som i dessa situationer blir lidande är de äldre, barnen, personer med funktionsnedsättning och den personal som betjänar dem. Också anhöriga har kontaktat förbundet.

På grund av dessa anmälningar riktade SuPer i december 2018 ett öppet brev till kommunernas revisionsnämnder. Brevet syftade till att påminna kommunerna om deras övervakningsplikt. Många kommuner och samkommuner har nu bättre rutiner men det finns fortfarande behov av effektivering. SuPer vill att kommunerna ytterligare effektiverar sina granskningar och har därför till kommunala beslutsfattare och tjänsteinnehavare riktat en checklista för övervakningen av köptjänster.

Kommuner är skyldiga att övervaka att tjänsteleverantörer följer avtal. Kommunen ansvarar också för att invånarna får tillräcklig service. Därmed följer en skyldighet att styra de ekonomiska resurserna så att tillräckliga tjänster i social- och hälsovård och småbarnspedagogik kan ordnas. Det allmänna är också skyldigt att kontrollera och övervaka att grundlagsenliga rättigheter i praktiken realiseras. Detta betyder också att kommunerna har övervakningsplikt.

Vissa kommunala tjänsteinnehavare har varit ovetande om sin egen övervakningsplikt. Tjänsteinnehavarna har antingen varit omedvetna om sina skyldigheter eller också utlokaliserat ansvaret och förlitat sig på att till exempel företagens planer för egenövervakning och regionförvaltningsverken kan klara av övervakningen. – Regionförvaltningsverken har inte resurser att genomföra all övervakning som behövs, säger Paavola.

SuPer har sammanlagt närmare 90 000 yrkesutbildade medlemmar inom social- och hälsovården samt det pedagogiska området. De arbetar inom både den offentliga och den privata sektorn.

Bilaga: checklista (på finska)

Mer information:
SuPers ordförande Silja Paavola, 050 527 5085