3.4.2020

SuPers Paavola: Arbetsgivarna måste säkerställa arbetstagarnas säkerhet

Finlands närvårdar- och primärvårdarförbund SuPers ordförande Silja Paavola kräver mer ansvarsfulla åtgärder av arbetsgivarna vad gäller säkerheten för de anställda inom vårdbranschen. Enligt meddelanden SuPer har emottagit finns det till exempel inte tillräckligt med skyddsutrustning tillgänglig för hemvården och i vårdhemmen. Instruktionerna för hur man bär skyddsutrustning är heller inte tydliga.  

– Det är inte meningen att arbetstagaren ska behöva fundera över möjligheterna till skydd, utan arbetsgivaren måste tillhandahålla tydliga och ändamålsenliga instruktioner och adekvat skyddsutrustning. Enligt infektionsskyddslagen måste enheten säkerställa ändamålsenligt skydd och placering av patienter, klienter och personal. Paavola påminner om att personalrepresentanter bör vara delaktiga i ärenden som berör arbetarskydd.

SHM har uppgett att det finns tillräcklig skyddsutrustning. Det verkar dock som om utrustningen huvudsakligen har gått till specialsjukvården och äldrevården samt handikapparbetet har blivit utan. Trots rekommendationerna har inte alla arbetsgivare beredskapslager. Statsmakten levererar skyddsutrustning till sjukhusdistrikten. Det är absolut nödvändigt att de också levereras till äldrevården och till dem som arbetar med funktionsnedsatta inom den privata sektorn.

– Arbetsgivarna bör tillhandahålla och vid behov kräva tillräcklig mängd skyddsutrustning för sina enheter, påminner Paavola. – Om epidemin får fotfäste inom äldrevården och arbetet med funktionsnedsatta befinner vi oss snabbt i en mycket dålig situation. Även om situationen på många orter fortfarande är lugn är det nödvändigt att förbereda sig för en plötslig försämring. Förebyggande åtgärder räddar nu många liv.

– Inom hemvårdstjänsterna bör man nu undvika att flera vårdare besöker klienten. Antalet besök bör om möjligt vara färre och besökstiderna förlängas. Även vikarier bör hålla sig inom ett och samma område. På så sätt kan smittorisken minskas, betonar Paavola. – Klara instruktioner bör ges vad gäller placeringen av arbetstagare som hör till riskgrupper.

SuPer har över 90 000 medlemmar som är utbildade inom social- och hälsovården eller fostran, och arbetar både inom den offentliga och den privata sektorn.

Mer information: SuPers ordförande Silja Paavola, 050 5275 085