20.4.2021

SuPers Paavola: Hemvårdens och småbarnspedagogikens personal måste snabbt få vaccin

Många oroliga medlemmar har kontaktat Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer om hemvården och småbarnspedagogiken. Deras bekymmer är vaccinationsordningen för coronavaccin. Ordförande Silja Paavola framhåller att hemvårdens och småbarnspedagogikens personal måste vaccineras så snart som möjligt, liksom hela social- och hälsovårdspersonalen. Vaccinationsordningen prioriterar för närvarande inte hemvårdens och småbarnspedagogikens personal. Inom andra delar av social- och hälsovårdssektorn har alla vårdare inte heller blivit vaccinerade. 

– Det finns regionala variationer i hur hemvårdspersonalen är vaccinerad. En del kommuner har redan vaccinerat hemvårdens arbetstagare, andra har inte ens börjat, säger ordförande Paavola. – De vårdare som arbetar på äldreboenden har i stor utsträckning blivit vaccinerade för de ingår i vaccinordningens prioritetsgrupp 1.

Inom hemvården sköter vårdarna personer som tillhör riskgrupperna och arbetsförhållandena är mycket varierande. Arbetet görs nära klienten och både klient och vårdare löper stor risk att smittas av coronavirus. Ställvis har det varit problem med tillgången till ansiktsmasker och annan skyddsutrustning. Alla arbetsgivare har inte gett arbetstagarna tillgång till tillräckligt mycket utrustning och samma skydd används alltför länge. På grund av till exempel tvätt är den tid skyddet är säkert att använda mycket kort. – Hemvårdens arbetstagare måste vaccineras så snart som möjligt, kräver Paavola.

–  Småbarnspedagogikens personal måste också vaccineras med det snaraste. De arbetar nära barnen och har ingen möjlighet att arbeta på distans. Det finns ständig risk för coronasmitta. Barnen behöver omsorg och handledning av en närvarande småbarnspedagog och det är omöjligt att hålla avstånd. Barngrupperna är stora och barnsköterskorna kanske måste röra sig från grupp till grupp på grund av vikariebrist. Småbarnspedagogikens arbetstagare spelar en kritisk roll i hanteringen av coronapandemin, säger Paavola.

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till arbetstagarnas arbetssäkerhet. En förutsättning för att coronasmittan ska kunna undvikas är att tillräckligt effektiva skydd används. Samtidigt skyddas klienterna. Arbetstagarna måste ha tillräcklig tillgång till effektiva skydd. Pauser måste kunna tas i arbetet, för det är tungt att använda skydd. – Vaccination gör det också lättare att orka i arbetet och att stå ut med belastningen, säger Paavola.

Till SuPer hör 90 000 yrkesutbildade personer inom social- och hälsovårdsbranschen och utbildningsbranschen. De arbetar inom den offentliga och den privata sektorn.

Mer information: SuPers ordförande Silja Paavola, 050 5275 085