31.1.2019

SuPers Paavola om äldrevården: lagar, övervakning och sanktioner bör motsvara verkligheten

Silja Paavola, ordförande för Finlands närvårdar-och primärskötarförbund SuPer, uppmanar regeringen att vidta åtgärder för att förbättra äldrevården. Valvira avbröt den 24 januari verksamheten vid Esperi Care Oy:s Ulrika på grund av bristande kundsäkerhet. Det största problemet i Ulrika, liksom i andra vårdenheter, är det låga antalet anställda. – Antalet anställda får inte längre vara servicebeställares eller producentens ansvar, utan bör regleras enligt lag, insisterar ordförande Paavola. Esperi Care är inte det enda vårdserviceföretaget med problem. Även andra privata vårdkedjor har för liten bemanning.

Otaliga försök har gjorts för att utveckla äldrevården, förutom att säkerställa tillräcklig personal. Man försöker så långt som möjligt kringgå det verkliga problemet, som också orsakar de övriga problemen. Faktum kvarstår att det finns för få anställda.

Det här leder till brister i kundens grundläggande vård, för få toalettbesök och tvättillfällen, kvällsaktiviteterna utförs för tidigt, de äldre läggs till sängs redan på eftermiddagen, medicineringen följer inte schemat, det finns ingen tid för utomhusaktiviteter, de äldre ligger i sin avföring, det finns inte tillräckligt med tid vid måltiderna och farosituationerna ökar. Vårdpersonalen försöker utmattade klara av kaoset.

Vissa anställda byter arbetsgivare på grund av utmattning. –  Mer utbildad ordinarie vårdpersonal och tillräckligt med personal bör rekryteras, säger Paavola.

De anställda bör beredas en genuin möjlighet att anmäla missförhållanden utan rädsla för motåtgärder. Anställda har lagstadgad skyldighet att anmäla, och arbetsgivaren måste omedelbart ta tag i missförhållanden. Till exempel Esperi Care Oy:s personal har blivit föremål för motåtgärder då de har uppfyllt sina rapporteringsskyldigheter. Arbetsgivaren har heller inte åtgärdat missförhållandena.

SuPer har tagit upp problemen inom äldreomsorgen i mer än ett decennium. Arbetsgivare och beslutsfattare har inte tagit tag i missförhållandena, utan incidenterna i vårdenheterna är vanliga och vårdpersonalens ork en mycket allvarlig arbetssäkerhetsfråga. Beslutsfattarna har tillåtit situationen utvecklas i en allt sämre riktning.

SuPer har i flera år krävt att landets regering ingriper i ärendet och nästan ensamma krävt lagstadgad bemanning. Avslaget har motiverats med det faktum att minimikravet skulle komma att utgöra maximiantalet och goda vårdenheter skulle minska bemanningen. Det har också sagts att arbetsgivarna kan se till att det finns adekvat personal även utan lagstiftning.

– Som vi har sett, varken kan eller vill de, påminner Silja Paavola om. Goda vårdenheter behåller även i fortsättningen bemanningen på god nivå, eftersom de vill erbjuda bra vård. För dåliga enheter krävs en lag, för att ens uppfylla minimikraven. Vi behöver också tillräckliga sanktioner vid lagförbrytelser.

SuPer har nyligen varit i kontakt med arbetsskyddsmyndigheten, tillsynsmyndigheten och/eller kommunen gällande flera Esperi-, Attendo- och Mehiläinen-enheter.

SuPer har nästan 90 000 medlemmar som arbetar inom social- och hälsovårdssektorn och inom den offentliga och privata utbildningssektorn.

Mer information: Silja Paavola, SuPers ordförande, 050 5275 085