4.10.2019

SuPers Silja Paavola: Lagen låter vårdarna fokusera på vården

Silja Paavola, ordförande för SuPer, Finlands närvårdar- och primärskötarförbund, är nöjd med förslaget om mängden personal inom äldreomsorgen. - Särskiljningen mellan vård- och stödarbetet är en betydande förbättring. Vårdarna kan nu fokusera på vården, vilket är deras yrke, säger Paavola.

Enligt arbetsgruppens förslag ska lagen föreskriva en minimidimensionering på 0,7 vårdare för förbättrad heldygnsomsorg för äldre – det vill säga på de platser där de äldre tillbringar sina sista år. SuPer har drivit förändring i flera års tid. Även tillsynsmyndigheten har efter vårens vårdkris noterat det akuta behovet av en lagändring.

Huvudsyftet med förslaget är att säkerställa kvalitetstjänster som möjliggör ett värdigt och meningsfullt liv, och förbättra patientsäkerheten genom att säkerställa tillräcklig vårdpersonal.

− Minister Kiuru har drivit frågan energiskt, betonar Silja Paavola.

Stödarbete såsom städning, matlagning samt tvätt- och fastighetsservice hör inte till vårdarnas uppgifter. Vårdarna får fokusera på att assistera de äldre i deras dagliga verksamhet. Vårdarnas arbete skulle omfatta uppgifter relaterade till vård, omsorg och rehabilitering samt bedömning och registrering av klientens servicebehov.

− Det här innebär en betydande förbättring av vårdarnas ork, eftersom det ger mer tid för vårdarbetet. Tillräcklig vårdpersonal är avgörande för dem som vårdas, eftersom heldygnsomsorgen innebär vård under livets slutskede, påpekar Paavola.

Enligt förslaget skulle lagen träda i kraft den 1.8.2020, då samtliga enheter med heldygnsomsorg skulle ha minst 5 vårdare per 10 klienter. Dimensioneringen 0.7 skulle träda i kraft från och med den 1.4.2023. Om klientens tillstånd försämras, bör antalet vårdare justeras uppåt.

− För att garantera högkvalitativa och säkra tjänster bör utbildad yrkespersonal fortsätta att tillgodose behoven hos multisjuka klienter. Redan nu kräver lagen att mängden personal, utbildningen och uppdragsstrukturen ska tillgodose klienternas behov, betonar Paavola.

Det idag publicerade förslaget bedömer inte utvecklingen av övervakningen av tjänsterna. Förslaget ger ändå verktyg för verkställandet av övervakningen.

− Den nya lagmotiveringen beskriver i detalj vad lagen innebär. Jag rekommenderar en noggrann genomläsning. Motiveringen hjälper myndigheterna att utföra övervakningen. Närvårdarna har en skyldighet att informera om brister, och som fackförening hjälper vi då situationen så kräver, konstaterar Paavola.

SuPer har 90 000 medlemmar som är utbildade inom social- och hälsovård eller fostran. De arbetar både inom den offentliga och den privata sektorn.

Mer information:
SuPers ordförande Silja Paavola, 050 5275 085