11.4.2022

Tehy och SuPer bekräftar: Av ministeriet senarelagd större vårdstrejk börjar 20.4.2022 – mer tid för medlingsnämnden att hitta en lösning

Tehy och SuPer bekräftar den nya tidpunkten för den andra vårdstrejken, senarelagd av Arbets- och näringsministeriet. Strejken inleds onsdagen 20.4.2022 kl. 6 och avslutas onsdagen 4.5.2022 kl. 6. Strejken gäller den specialiserade sjukvården i 13 sjukvårdsdistrikt. Strejken omfattar c. 35 000 vårdare.  

För att ge medlingsnämnden tillräckligt mycket tid för att medla i arbetstvisten föreslog vårdarnas organisationer att strejken skulle börja några dagar senare än stipulerat i lagen om medling i arbetstvister. Senareläggningen förutsatte motpartens samtycke.  

Strejkgränserna har också justerats så att den gäller endast den specialiserade sjukvården. Äldreomsorgen och primärvården står utanför. I till exempel äldreomsorgen underskrids den lagstadgade personaldimensioneringen regelbundet vilket innebär att patientsäkerheten också under normala förhållanden är hotad. 

– Den konstanta vårdarbristen och brotten mot lagens bestämmelser om personaldimensionering betyder att de gamla hela tiden utsätts för betydande olägenheter och faromoment. Det skulle vara oskäligt gentemot dem att på grund av strejk inskränka verksamheten ännu mer, säger SuPers ordförande Silja Paavola.

När den första strejken började var arbetsgivarna oförberedda. Att den nya strejken senareläggs ger, inför en mer omfattande arbetsstrid, mer tid för förberedelser och planering av också andra åtgärder än skyddsarbete.

Vårdorganisationernas viktigaste mål är att nå en lösning på vårdarbristen. Tehy och SuPer har föreslagit ett räddningsprogram för social- och hälsovårdsbranschen: att vårdpersonalens löner i fem års tid årligen höjs med 3,6 % utöver de vanliga avtalshöjningarna. 

– Räddningsprogrammet för vårdbranschen är inte bara en arbetsmarknadslösning. Programmet behövs först och främst för att det också i fortsättningen ska finnas offentlig social- och hälsovård i detta land. Finland satsar klart mindre än de övriga nordiska länderna på den social- och hälsovård som nationen stöder sig på – hur länge kommer medborgarna att acceptera detta, frågar Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Strejken omfattar med början 20.4.2022 kl. 6.00 Tehys och SuPers alla medlemmar i arbetsavtalsförhållande vilka för följande organisationer arbetar med specialiserade sjukvårdstjänster: 

•    Samkommunen för social- och hälsovård i Södra Karelen Eksote,
•    Samkommunen för Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt,
•    Samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt,
•    Samkommunen för Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt (med undantag för Mellersta Finlands regionala hälsovårdscentral),
•    Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Kymmenedalen,
•    Samkommunen för Lapplands sjukvårdsdistrikt,
•    Samkommunen för Birkalands sjukvårdsdistrikt,
•    Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Norra Karelen,
•    Samkommunen för Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt,
•    Samkommunen för Norra Savolax sjukvårdsdistrikt (med undantag för affärsverket Kysteri),
•    Samkommunen för välfärd i Päijänne-Tavastland,
•    Samkommunen för Satakuntas sjukvårdsdistrikt,
•    Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt,
•    Järvi-Suomen Terveys Oy, Docta Oy, Tervia Osaajat Oy, andelslaget för social- och hälsovård i Norra Finland samt Kaiku24 Oy.
•    Dessutom de arbetstagare vid bemanningsföretagen Seure Henkilöstöpalvelut Oy och Sarastia Rekry Oy som inom ovan nämnda organisationer arbetar med specialiserad sjukvård.

På basis av förhandlingarna om skyddsarbete utförs vid de strejkbelagda objekten som skyddsarbete den brådskande vård som krävs för att rädda patientens liv eller för att förhindra allvarlig bestående skada.
 
Mer information:
Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialmedarbetare t. 0400 540 005
SuPers ordförande Silja Paavola, t. 050 527 5085 
Tehys verksamhetsledare Else-Mai Kirvesniemi, t. 050 346 0847 
SuPers intressebevakningschef Anne Sainila-Vaarno, t. 050 310 1492