28.3.2022

Tehy och SuPer bekräftar: Omkring 25 000 vårdare går i strejk 1.4.2022 om man inte når överenskommelse

Den 3 mars 2022 gav Tehy och SuPer en strejkvarsel som gäller totalt 25 000 vårdare och omfattar sex sjukvårdsdistrikt och en del av företagen och andelslagen som är nära anslutna till dessa. Ursprungligen skulle strejken inledas den 18 mars 2022, men arbetsminister Tuula Haatainen använde sin möjlighet enligt arbetstvistlagen att flytta tidpunkten för strejkens början med två veckor.

Enligt lagen (8 § i arbetstvistlagen) ska strejkorganisationerna separat meddela om verkställandet av en strejk som flyttats. Tehy och SuPer meddelade i dag till arbetsministern, riksförlikningsmannen och arbetsgivaren att strejken som arbetsministern flyttat inleds den 1 april 2022 kl. 6.00, om man inte når en överenskommelse före det.

Vårdarorganisationernas centrala mål är att hitta en lösning på vårdarbristen. I februari föreslog Tehy och SuPer ett räddningsprogram för social- och hälsovårdsbranschen, genom vilket vårdpersonalens löner skulle höjas med 3,6 % per år under fem år utöver de normala avtalshöjningarna. Staten bör svara för finansieringen av räddningsprogrammet.

Arbetsmarknadsrundan inom kommunsektorn körde fast när Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT avbröt förhandlingarna den 28 februari 2022. Riksförlikningsmannen har medlat i tvisten i tre veckor, men man har inte nått några betydande framsteg.

Strejken som inleds den 1 april 2022 omfattar ca 25 000 Tehy- och SuPer-medlemmar i anställningsförhållande i följande organisationer:

  • Samkommunen för Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt,
  • Samkommunen för Norra Savolax sjukvårdsdistrikt (med undantag för affärsverket Kysteri)
  • Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, 
  • Samkommunen för Birkalands sjukvårdsdistrikt,
  • Samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt,
  • Samkommunen för Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt (med undantag för Keski-Suomen seututerveyskeskus)
  • Järvi-Suomen Terveys Oy, Docta Oy, Tervia Osaajat Oy, Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta.
  • Seure Henkilöstöpalvelut Oy:s och Sarastia Rekry Oy:s arbetsuppgifter inom hälsovårdssektorn som utförs i de ovanstående strejkbelagda organisationerna.

På basis av förhandlingar om skyddsarbete kommer skyddsarbete att utföras vid de strejkbelagda enheterna för omedelbart livräddande vård eller för att undvika bestående handikapp.

Den 17 mars 2022 lämnade vårdarorganisationerna också en andra strejkvarsel som gäller ca 40 000 vårdare och omfattar förutom de sex sjukvårdsdistrikten i den tidigare strejkvarseln även sju nya sjukvårdsdistrikt. Arbetsminister Tuula Haatainen har i dag flyttat strejken enligt den senare strejkvarseln med två veckor så att den börjar i mitten av april.

Mer information:

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialassistenten, tfn 0400 540 005
SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 527 5085
SuPers intressebevakningschef Anne Sainila-Vaarno, tfn 050 310 1492
Tehys verksamhetsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 0847