11.5.2022

Tehy och SuPer förkastade medlingsförslaget, nya välfärdsområdena hotas av massuppsägning

Tehys och SuPers administrativa organ beslutade enhälligt förkasta medlingsnämndens medlingsförslag. Förslaget gav ingen trovärdig lösning på vårdarbristen. Det föreslagna löneprogrammet håller helt otillräcklig nivå. Förslaget marknadsförs som ett femårigt löneprogram men är i praktiken ett tre år långt projekt för att utveckla lönesystemet i vilket det ingår tre anspråkslösa lokala lönehöjningar som arbetsgivaren ska få besluta om.  Vårdarbristen lindras inte av detta. Några löften om bättre arbetsförhållanden ingår inte heller. Det enda av vårdarorganisationernas mål som är beaktat enligt önskemål är att bestämmelserna om familjeledigt ska förnyas. 

– Nämnden förstod inte hur allvarlig vårdarbristen är och vilka konsekvenser den får. Jag upprepar: vi ingår inte ett dåligt avtal. Vi har inte bråttom. Det viktigaste är att vårdarbristen får en lösning som återger vårdarna deras tro på framtiden, lockar ungdomar att söka sig till utbildning i branschen och tryggar medborgarnas grundläggande rätt till hälsovård på 2030-talet, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen

Kommunernas social- och hälsovårdstjänster övertas av välfärdsområdena efter drygt ett halvt år, varvid social- och hälsovårdspersonalen också upphör att vara anställd av kommunerna. De nuvarande beslutsfattarna i Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT representerar kommunerna, vilket enligt vårdarorganisationerna innebär att de begripligt nog inte är intresserade av att lösa vårdarbristen på flera års sikt. 

SuPers ordförande Silja Paavola framhåller att vårdarnas förtroende för beslutsfattare och arbetsgivare är allvarligt skadat till följd av äldreomsorgens kris, coronan och denna vår. 

– Utan ett trovärdigt räddningsprogram för vårdbranschen kan situationen inte repareras. Någon sådan helhet ingick inte i nämndens förslag, som tvärtom var överraskande svagt ur vårdarnas synvinkel sett. Förslaget reflekterar nedvärderingen av vårdare, säger Paavola. 

Vid sina möten beslutade organisationernas administrativa organ att massuppsägningar, såvida en medlingslösning inte har uppnåtts, genomförs tidigast när överenskommelse har nåtts om kommunsektorns övriga kollektivavtal, dock senast 1.1.2023 efter den affärsöverlåtelse som innebär att social- och hälsovårdspersonalen överförs till välfärdsområdena.
Tehys massuppsägningar kommer i första skedet att riktas mot den specialiserade sjukvården och SuPers mot hemvården. 

Massuppsägningarna schemaläggs så att stridsåtgärden får största möjliga verkan. 

– Vi strider för vårdarna och för att lösa vårdarbristen. Detta är ett branschspecifikt problem som inverkar på hela samhällets funktioner; det gäller inte hela kommunsektorn, säger Rytkönen och Paavola.  

Massuppsägningar görs inte under sommaren, för att inte riskera medlemmarnas semestrar. Dessutom vill man trygga arbetspraktiken för studerande. Med tanke på eventuella massuppsägningar torde regeringen också stifta en patientsäkerhetslag som i så fall skulle medföra tvångsarbete under sommaren för vårdarna. På grund av vårdarbristen blir förestående sommar redan den svåraste hittills.

Rytkönen och Paavola påminner om riksdagsvalet våren 2023. 

– Ju kortare tid till valet, desto tyngre kommer en eventuellt fortsättningsvis olöst vårdarkris och arbetsmarknadskris att vara när de faller i beslutsfattarnas knä – nuvarande och kommande.

Tehys och SuPers förbud mot övertidsarbete och skiftbyte gäller tills vidare i hela kommunsektorn.

Mer info:
Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialassistent tel. 0400 540 005
SuPers ordförande Silja Paavola, tel. 050 527 5085
Tehys verksamhetsledare Else-Mai Kirvesniemi, tel. 050 346 0847 
SuPers intressebevakningschef Anne Sainila-Vaarno, tel. 050 310 1492