24.5.2022

Tehy och SuPer: Modigt avgörande för Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt faller för motstånd från kommunbranschens övriga förhandlingsparter

Ledningen för Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt närmade sig vårdarorganisationerna med en tanke om ett separatavtal som skulle ge vårdarna höjd lön och ett löneprogram medan sjukvårdsdistriktet skulle få arbetsfred på viss tid. Detta nyskapande initiativ bottnade enligt sjukvårdsdistriktets representanter i den allvarliga vårdarbristen, de allt längre vårdköerna, vad allt detta kostar och de olägenheter för områdets befolkning som situationen medför.

Enligt vad Tehy och SuPer erfar hotar avtalet nu att falla på grund av att kommunbranschens övriga förhandlingsparter sätter sig på tvären. De andra organisationerna kräver samma förhöjningar också för läkarna och den övriga personalen, trots att avtalet syftar till att lösa vårdarbristen.

– Vi riktar ett varmt tack till sjukvårdsdistriktet och dess ledning för ett modigt nytt initiativ i en situation där   varken någon förhandlingslösning som skulle gripa sig an med den riksomfattande vårdarbristen eller arbetsfred är i sikte. Ni har på riktigt fattat hur vårdarbristen kan lösas, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.

Om drygt ett halvår överförs social- och hälsovårdstjänsterna från kommunerna till välfärdsområdena. Då ska finansieringen komma direkt från staten.

– Vi hoppas att Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT hör nödropet från Egentliga Tavastland och på allvar börjar förhandla med oss om ett räddningsprogram som kan lindra vårdarbristen. Lösningen måste vara ett riksomfattande avtal och statlig finansiering för vårdarnas räddningsprogram, säger SuPers ordförande Silja Paavola.

Vårdarorganisationerna ogillar att övriga huvudförhandlare i kommunbranschen öppet motarbetar vårdarnas mål, både på nationell nivå och i Egentliga Tavastland.

– Det ser tyvärr ut som om kommunbranschens övriga organisationer framför allt bygger sin intressebevakning på att åka snålskjuts med vårdarna, säger bägge ordförandena. 

Mer info:

Tehys verksamhetsledare Else-Mai Kirvesniemi, t. 050 346 0847
SuPers intressebevakningschef Anne Sainila-Vaarno, t. 050 310 1492