17.3.2022

Tehy och SuPer: Nytt strejkvarsel som berör 40 000 vårdare

Tehy och SuPer har i dag lämnat ett nytt strejkvarsel för 13 sjukvårdsdistrikt. Strejken gäller sjukvårdsdistrikten och en del av de bolag och andelslag som dessa sjukvårdsdistrikt äger eller har ett nära samarbete med. Strejken varar i två veckor och omfattar totalt omkring 40 000 vårdare. Strejken uppges börja 1.4.2022 kl. 6 och sluta 15.4.2022 kl. 6.

De som omfattas av det nya strejkvarslet är Tehys och SuPers medlemmar i arbetsavtalsförhållande som är anställda inom följande organisationer:

 • Samkommunen för Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt
 • Samkommunen för Norra Savolax sjukvårdsdistrikt (med undantag för affärsverket Kysteri)
 • Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 
 • Samkommunen för Birkalands sjukvårdsdistrikt
 • Samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
 • Samkommunen för Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt (med undantag för Keski-Suomen seututerveyskeskus)
 • Samkommunen för Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt
 • Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Kymmenedalen
 • Päijät-Häme välfärdssamkommun
 • Samkommunen för Satakunta sjukvårdsdistrikt
 • Samkommunen för Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt
 • Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Norra Karelen
 • Samkommunen för Lapplands sjukvårdsdistrikt
 • Järvi-Suomen Terveys Oy, Docta Oy, Tervia Osaajat Oy, Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta och Kaiku24 Oy
 • därtill Seure Henkilöstöpalvelut Oy:s och Sarastia Rekry Oy:s arbetsuppgifter inom hälsovårdssektorn som utförs i de ovanstående strejkbelagda organisationerna.

På basis av förhandlingar om skyddsarbete kommer skyddsarbete att utföras vid de strejkbelagda enheterna för omedelbart livräddande vård eller för att undvika bestående handikapp.

– Medlingsprocessen har under de senaste dagarna gått trögt efter en lovande start. Stora frågor är helt öppna, såsom det räddningsprogram för social- och hälsovården som vi lagt fram. Detta trots att social- och hälsovårdsbranschen har skriande behov av lösningar på vårdarbristen. Enligt Keva kommer till exempel över 30 000 sjukskötare och närvårdare att gå i pension de närmaste åren, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen och SuPers ordförande Silja Paavola.

Avtalsförhandlingarna för kommunsektorn avbröts i slutet av februari efter att Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT meddelat att det inte finns några förutsättningar för enighet. Vårdarfacken har redan tidigare varslat om strejk i sex sjukvårdsdistrikt och en del av de bolag och andelslag som har ett nära samarbete med dem. Den strejk som enligt ett tidigare meddelande uppgavs inledas 18.3.2022 har flyttats fram med två veckor av arbets- och näringsministeriet. Ministeriet kan enligt lagen flytta fram även den strejk som man varslat om i dag en gång. Det är fortfarande oklart om ministeriet kommer att utnyttja denna möjlighet.

Avtalsperioden för kommunsektorn upphörde 28.2.2022 och arbetsfreden har inte gällt från och med 1.3.2022. Arbetstagarnas strejkrätt är en grundläggande rättighet som baserar sig på grundlagen och internationella avtal som är bindande för Finland.


Mer information:

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialassistenten, tfn 0400 540 005, samt
SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 527 5085
SuPers intressebevakningschef Anne Sainila-Vaarno, tfn 050 310 1492
Tehys verksamhetsledare Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 0847