4.4.2022

Tehy och SuPer: Olagligt att skjuta fram strejken om inte medlingen av arbetskonflikten fortsätter

Tehy och SuPer kräver att medlingen av arbetskonflikten mellan vårdarorganisationerna och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT snarast återupptas. 

– Inga förhandlingar har förts sedan i tisdags. Riksförlikningsmannen har inte skickat någon inbjudan till förhandlingsbordet. Tystnaden från Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT:s håll är öronbedövande. Om situationen verkligen är så allvarlig som arbetsgivarna signalerar i offentligheten, och det finns ett behov att begränsa vårdarnas grundläggande rättigheter med patientsäkerhetslagen, så är det skäl att förhandla, påpekar Tehys ordförande Millariikka Rytkönen

Organisationerna påminner om beslutet att skjuta upp den senare strejken. Enligt lagen om om medling i arbetstvister är skälet till att strejken skjuts upp att säkerställa tillräckligt med ytterligare tid för medling. Enligt beslutet av arbets- och näringsministeriet sköts den andra mer omfattande strejken som Tehy och SuPer utlyste och som skulle ha inletts den 1.4.2022 upp med två veckor. Riksförilkningsmannen har trots det inte medlat Tehys och SuPers strejk sedan den 29.3., och det har inte funnits några andra tecken på att förhandlingarna skulle återupptas. 

– Det verkar nu som om den senare strejken har skjutits upp utan rättslig grund. Vårdarnas rättsskydd och grundläggande rättigheter har inskränkts på flera sätt, vilket för en rättsstat är en obegriplig situation, säger SuPers ordförande Silja Paavola.

Tehys och SuPers strejk inleddes i sex sjukvårdsdistrikt den 1.4.2022 och kommer att pågå i två veckor. Detta föregicks av riksförlikningsmannens förlikningsförslag den 29.3., som inte innehöll några element för att ta itu med vårdarbristen – varken gällande lön eller arbetsvillkor. Organisationerna strävar efter ett femårigt måttligt löneprogram som syftar till att rädda framtiden för Finlands social- och hälsovårdstjänster och säkerställa tillgången till arbetskraft. I stället erbjöds vårdarna lägre avtalshöjningar än inom andra branscher.
Den 15.4. inleds vårdarorganisationernas andra, mer omfattande strejk, med cirka 40 000 sjuksköterskor i 13 sjukvårdsdistrikt. 


Mer information:
Tehys ordförande Millariikka Rytkönen, kontakt via specialmedarbetaren, tfn 0400 540 005
SuPers ordförande Silja Paavola, tfn 050 527 5085 
Tehys verksamhetschef Else-Mai Kirvesniemi, tfn 050 346 0847 
SuPers intressebevakningschef Anne Sainila-Vaarno, tfn 050 310 1492